+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yönetiminde Musul Tarihi ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı Devleti Yönetiminde Musul Tarihi ile ilgili Bilgi
  Osmanlı Devleti Yönetiminde Musul Tarihi ile ilgili Bilgi  Bağdad ümerasından Bekir Subaşının halkı tahrik ederek isyan çıkartması ve Bağdad Vâlisi Yusuf Paşayı idam ettirmesi üzerine, Subaşı’ya gereken cezayı vermek için Diyarbakır Vâlisi Hâfız Ahmet Paşa maiyyetindeki Kerkük Beylerbeyisi Bostan Paşa Bağdad üzerine gönderildi. Subaşı Osmanlı ordusunun geldiğini haber alınca Şah Abbas’a Bağdat’ı kendisine teslim edip adına hutbe okutarak, para bastıracağını bildirmiş, bu sırada Bağdad’a gelen Hâfız Ahmed Paşagördüğü şiddetli mukavemet karşısında şehir dışına çekilmek zorunda kalmıştı. Diğer taraftan Bağdad’ın Şah Abbas’a teslim edilmemesi şartıyla Bekir Subaşı’ya Bağdad vilâyeti idaresinin verilmesinin garanti ve vaat edilmesi ve bu yönde irâde çıkmasından dolayı Subaşı, teklifi ve emri uygun bulmuş ve böylece bölgedeki durumun düzelmesi üzerine Hâfız Ahmed PaşaDiyarbekir’e geri çekilmişdi. Bekir Subaşı’nın Bağdad vâliliğini kabul etmesi ve bölgeden Hâfız Ahmed Paşa’nın çekilmesi Şah Abbas’ı harekete geçirmişti. Şah Abbas, Bekir Subaşı’dan Bağdad’ın teslimini istemiş ise de bu teklifin kabul edilmemesi üzerine Bağdad’ı muhasara altına aldı.

  Ahâlînin açlık, susuzluk ve hastalık sebebiyle direnecek gücü kalmadığından şehir, Şah Abbas’a teslim edildi. Şah Abbas, Bağdad’a girer girmez Bekir Subaşı ve kardeşlerini, Bağdad kadısını ve ahâlîden 4.000 kişiyi katlederek Kerkük üzerine de asker sevketti. Bu arada elinde fazla kuvvet bulunmayan Bostan Paşada Diyarbekir’e çekildi. Kerkük kalesi de muhkem vaziyette olmadığından Şah Abbas’a bağlı kuvvetler tarafından kolayca zabtedildi. Şah Abbas Kerkük’ü de ele geçirdikten sonra Musul’a yöneldi ve çok kısa sürede burayı da ele geçirerek Musul vâliliğini Çerkes Hüseyin Paşa’nın elinden alarak komutanlarından Kasım Han’a verdi. Köprü cihetindeki muharebede Karaman Vâlisi Vezir Hasan Paşa maiyyetindeki Osmanlı ordusunun İran kuvvetlerini mağlup etmesi üzerine Kerkük şehri Bostan Paşa tarafından tekrar geri alınmış, aynı sene içinde de Hâfız Paşa’nın Bağdad’ı geri almak için giriştiği teşebbüs başarısız kalmıştı. Bu arada Kerkük üzerine yeni bir İran saldırısı daha olmuş ve Vezir Hasan Paşa şehit olmuştu. 1629′da İran seferine memur Serdar-ı Ekrem Hüsrev Paşa, Zap nehrini geçerken suyun coşkun olması sebebiyle bir çok asker ve mühimmat yüklü hayvanın boğulmalarına aldırmayarak sefere devam edip, Gülanber kalesini yeniden inşa ettirerek Şehr-i Zor üzerine yöneldi
 2. Acil

  Osmanlı Devleti Yönetiminde Musul Tarihi ile ilgili Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


content