+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinde XVII. ve XVIII. yüzyıllarda devlet yönetimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinde XVII. ve XVIII. yüzyıllarda devlet yönetimi
  Osmanlı Devletinde XVII. ve XVIII. yüzyıllarda devlet yönetimi
  Osmanlı Devleti’nde XVII. ve XVIII. yüzyıllarda devlet yönetiminde büyük değişiklikler olmadı. Ancak devleti ayakta tutan kurumlar bozuldu. Bu bozulmaya paralel olarak kanun ve geleneklere gereği gibi uyulmadı.
  Padişah: Bu dönemdeki padişahların bir kısmı görev şuuruna sahip değillerdi. Bir kısmı da yönetimi tamamen sadrazamlara bırakmıştı. Devlet işlerine zaman zaman padişahın annesi ve hanımları da karışmaya başladılar.
  III. Mehmet, şehzadelerin sancaklarda görev yapmalarını yasakladı. Bu durum şehzadelerin devlet yönetimini öğrenmelerini engelledi.  osmanl-devleti1.jpg  I. Ahmet, padişahlığın babadan oğula geçmesi usulünü kaldırarak, Osmanlı soyundan gelen en yaşlı ve akıllı kişinin başa geçmesi sistemini getirdi.

  Divan ve Divan Üyeleri: Divan’ın önemi XVII. yüzyılda azalmaya başladı. XVIII. yüzyılda ise divan toplantıları kaldırıldı. Devlet işleri artık sadrazamın konağında görüşülmeye başlandı.

  Bu dönemde kanun ve geleneklere yeterince uyulmadığı için sadrazamlık makamına devlet yönetimini bilmeyen kişiler gelmeye başladı. Bunlardan birçoğu padişaha yaranmak için ne gerekirse yapıyorlardı. Bu yüzyıllarda sık sık sadrazam değiştiriliyordu. Vezirlik makamı da eski önemini kaybetti. Vezirler illere vali olarak atanmaya başlandı.

  Bu dönemde Köprülüler ve Tarhuncu Ahmet Paşa gibi değerli sadrazamlar da iş başına geldiler ve devlet için birçok hizmetlerde bulundular.

  XVII. ve XVIII. yüzyıllarda nişancılık ve defterdarlık makamları eski önemini yitirdi. Reisülküttaplık ve şeyhülislamlık makamı giderek önem kazandı. Reisülküttaplar dış işlerine bakmaya başladı. Şeyhülislamlık makamının yetkileri artırıldı. İlmiye sınıfı şeyhülislama bağlandı.
 2. Acil

  Osmanlı Devletinde XVII. ve XVIII. yüzyıllarda devlet yönetimi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlıda devlet yönetimi,  osmanlı devlet yönetimi,  osmanlı devletinde eski zaman resim,  OSMANLI,  vezirler,  osmanlı devleti yönetimi