+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı toprak düzeni Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı toprak düzeni
  Osmanlı toprak düzeni
  Osmanlı toprak düzeni.jpg.  Osmanlı toprak düzeni XVII. yüzyılda bozulmaya başladı. Tımar sistemindeki bozukluk artarak XVIII. yüzyılda da devam etti. Dirlikler eskisi gibi hak edene değil, adamı olana verilmeye başlandı. Reayanın elindeki topraklar zaman içerisinde el değiştirdi. Topraksız kalan köylü ayanların yanında çalışmaya başladı. Tımarlar gittikçe azaldı; mukataa ayrılan topraklar ise arttı. Zamanla güçlerini artıran ayanlar devlete vergi vermemeye başladılar.

  Devlet, dirliklerden alacağı vergileri mültezimler vasıtası ile toplama yoluna gitti. Bunlar toplayacakları vergi miktarını peşin olarak hazineye yatırırlardı. Mültezimler, halktan alınması gerekenden fazla vergi alarak onlara eziyet ediyorlardı. Vergiler altmda ezilen köylüler, çiftini çubuğunu bırakarak şehirlere göçmeye başladılar. Bu durum birtakım sosyal ve kültürel problemler doğurdu.
 2. Acil

  Osmanlı toprak düzeni isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder