+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda Hukuk, sosyal ve ekonomik durum Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlıda Hukuk, sosyal ve ekonomik durum
  Osmanlıda Hukuk, sosyal ve ekonomik durum
  Osmanlıların diğer kurumları gibi XVII. ve XVIII. yüzyıllarda hukuk alanında da bozulma kendini gösterdi. Kadılar rüşvet almaya ve kanunları gereği gibi uygulamamaya başladılar. Halkın kadılara ve adalete güveni kalmadı.  Osmanlıda Hukuk.jpg


  XVII. yüzyılda Anadolu, celali ayaklanmaları ile çalkalandı. Hiçbir yerde dirlik ve düzen kalmadı. Köylerin birçoğu boşaldı. Halk daha büyük yerleşim birimlerine göçtü. Bu durum tımar sisteminin bozulmasına ve tımar gelirlerinin azalmasına yol açtı.

  Anadolu’da gittikçe güçlenen ayanlar, merkezi otoriteyi dinlememeye başladılar. Devlet bunları ortadan kaldırmak için çok uğraşmak zorunda kaldı. Rumeli’de ise ayanlar, Anadolu’daki kadar etkili olamadılar. Bu sebepten Rumeli’de yaşayan halk daha rahat ve huzurluydu.

  XIX. yüzyılda kabul edilen Tanzimat ve Islahat fermanları da hukuk alanında birer yeniliktir.

  XVII. ve XVIII. yüzyılda mali konularda birçok ıslahat yapılmışsa da başarıları uzun süreli olmadı. Çünkü köklü tedbirler alınamadı. Batıda meydana gelen yeni ekonomik gelişmelere Osmanlı Devleti ayak uyduramadı. Bunun sonucunda da ekonomi devamlı zayıfladı. İpek ve Baharat yollarının önemi kalmayınca devlet birçok maddi kayba uğradı. Batı, elde ettiği sömürgelerden bol miktarda ve ucuz hammadde temin ediyordu. Bu malları fabrikalarında işliyor ve satıyordu. Böylece çok büyük karlar elde ediyorlardı. Kapitülasyonlar yüzünden kolayca ülkemize giren Avrupa malları, küçük isletmeler şeklinde olan Osmanlı sanayiinin yok olmasına sebep oldu.

  Avrupa devletlerinden yüksek faizle alınan borçlar ödenemeyince, alacaklı devletler Düyun-ı Umumiye idaresini kurdular. Bu kuruluş Osmanlı Devleti’nin bir kısım gelirlerine el koydu. Bir bakıma Osmanlı maliyesini denetimi altına aldı. Bu teşkilata Lozan Barış Antlaşması ile son verildi.
 2. Acil

  Osmanlıda Hukuk, sosyal ve ekonomik durum isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder