+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda Bilim, kültür ve sanat Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlıda Bilim, kültür ve sanat
  Osmanlıda Bilim, kültür ve sanat


  XVII. ve XVIII. yüzyılda ilmiye sınıfının bozulması ile birlikte bilim ve teknik alanında gerileme kendini gösterdi. Bu dönemde gerek dini gerekse ilmi alanda orijinal eserler yerine tercümeler yapıldı. Ulemanın bir kısmı müspet ilimlere karşı idi. Bu yüzden medreselerde müspet ilimlere gereken önem verilmiyordu. Buna rağmen Matematik, Tıp ve Astronomi alanmda orijinal eserler meydana getirilmiştir. Matematikte Hızır Halife Teberi, Fizikte Esad Efendi, Tıpta Emir Çelebi, Ayaşlı Şaban Şifai ve Bursalı Ömer Şifai eserler vermişlerdir. Bunların dışında değişik alanlarda eserler verilmiştir. Katip Çelebi Mizan-ül-Hak, Cihannüma ve Keşf-üz-Zünûn adlı eserleri yazmıştır. Evliya Çelebi, Osmanlı ülkesini gezmiş ve gördüklerini Seyahatname adlı eserinde anlatmıştır. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname adlı eserinde birçok konuya yer vermiştir. Ayrıca bu yüzyıllarda Naima, Peçevi, Solakzade ve Silahtar Mehmet Ağa gibi ünlü tarihçiler yetişmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde meydana gelen olayları günü gününe yazan ve kendilerine vakanüvis denen, devlet tarafından görevlendirilmiş tarihçiler vardı.

  XVII. yüzyılda yapılan en önemli mimari eser Sultan Ahmet Camii’dir. Mimar Mehmet Ağa tarafından yapılan cami, çinileriyle dünyada ün kazanmıştır.  Osmanlıda Bilim, kültür ve sanat.jpg.


  Bu yüzyılın önemli mimarları Dalgıç Ahmet, Mehmet Ağa ve Mimar Davut’tur. XVIII. yüzyılda Lale devriyle birlikte saraylar, köşkler ve çeşmeler yaptırılmıştır. Avrupa ile meydana gelen temas sonucu barok tipinde eserler meydana getirilmiştir.

  Ayrıca hat sanatında Hafız Osman, musikide Dede Efendi ve Itri, resimde Nakkaş Osman bu dönemin ünlü sanatçılarıdır.
 2. Acil

  Osmanlıda Bilim, kültür ve sanat isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder