+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Orhan bey'in yaşadığı dönem ,siyasi olaylar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Orhan bey'in yaşadığı dönem ,siyasi olaylar nelerdir
  Orhan bey'in yaşadığı dönem ,siyasi olaylar nelerdir

  Orhan bey'in yaşadığı dönem ,siyasi olaylar nelerdir ilgili bilgi


  1)- Karacahisarı Bizanstan almış, uc beyliğine atanmıştır.
  2)- Bilecik, inegöl, Yarhisar ve Yenişehri alarak, İzmite yaklaştı.
  3)- Bizans Tekfurlarını KOYUNHİSAR savaşında yendi.
  Koyunhisar savaşının sebebi: Osmanlıların İzmit'e yaklaşmalarından
  korkuya kapılan Bizans Tekfurlarını anlaşarak Osmanlılar üzerine yürümesi.
  Sonuçları ve Önemi: Bu savaşı Osmanlılar kazandı.Böylece Bursa'nın kuzeyi
  hariç üç tarafıOsmanlı topraklarıyla çevrildi.
  4)- Mudanya fethedilmiş, Bursa kuşatılmıştır.
  OSMAN BEY HAKKINDA: Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra beyliğin başına geçmiş,
  1320 den itibaren rahatsızlığı sebebiyle askeri harekatın başına oğlu Orhan Beyi geçirmişti. Şeyh
  Edebalinin kızıyla evlenmiş, ahilerin desteğini kazanmıştır. Türbesi Bursa'da GÜMÜŞLÜ KÜMBET'dedir.

  ORHAN BEY DÖNEMİ(1324-1362)

  ÖNEMLİ OLAYLAR:
  1)- Bursa'nın alındı(1326)
  2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı.
  3)- İznik ve Kocaeli fethedildi.
  4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.
  5)- Rumeli'ye geçildi  1)- Bursa'nın fethi: Osman Gazi döneminde başlayan kuşatma, tekfurun şehri teslimiyle son buldu.(1326)
  2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329):
  Sebep: Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları
  Savaş: Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapıldı (1329)
  Sonuçları ve Önemi: Savaş Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar dikkat çekmeyen
  Osmanlılar ön plana çıktı.
  3)- İznik ve Kocaeli'nin Fethi: Maltepe savaşından sonra İznik fethedildi, Kocaeli yarımadasının fethi
  büyük ölçüde tamamlandı.
  4)- Karesioğulları Beyliğinin Alınması: Karesi Bey'in ölümüyle, oğulları arasındaki taht kavgasından
  yararlanan Orhan Bey bu beyliği Osmanlı sınırlarına kattı.
  Önemi:
  1)- Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına
  ulaştılar.
  2)- Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular.
  3)- Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine
  girdiler.
  4)- Osmanlılar Rumeli'ye geçmeyi düşünmeye başladılar.

  5)- Rumeli'ye Geçiş:
  Rumeli'ye Geçişi Kolaylaştıran Sebepler:
  1)- Osmanlıların Karesi topraklarına ve Donanmasına sahip olması.
  2)- Osmanlıların Hırıstiyanlara ait topraklara sahip olma ideali (Gaza).
  3)- Türkmenlere Yurt bulma ihtiyacı.
  4)- Bizans'ın Balkan milletlerine karşı Orhan Beyden yardım istemesi.
  OLAY: Bizans İmparatoru Kantakuzen Edirne'yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karşı Orhan Bey'den
  yardım istedi. Orhan Bey bunun üzerine oğlu Süleyman Paşa'yı yardıma gönderdi. Edirne'yi
  kuşatan Sırp ve Bulgarları yenen Süleyman Paşa'nın yardımlarına karşılık Bizans Gelibolu
  Yarımadası'ndaki ÇİMPE kalesini Osmanlılara verdi.(1353)

  NOT: Çimpe kalesi Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri için önemli bir üs olmuştur.

  ORHAN BEY DÖNEMİNDE RUMELİ'DEKİ FETİHLER:
  Orhan bey'in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu'yu ele geçirerek Keşan, Malkara, Tekirdağ, Çorlu ve
  Lüleburgaz'ı fethetmiştir.

  ORHAN BEY DEVRİNDE DEVLET TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELER:
  1)- Geçici divan teşkilatı kuruldu.
  2)- YAYA ve MÜSELLEM adıyla ilk düzenli ordular oluşturuldu.
  3)- İznik'de ilk Osmanlı Medresesi kuruldu.

  OSMANLILARIN RUMELİ'DEKİ İSKAN SİYASETİNİN ÖZELLİKLERİ:
  1)- Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir, böylece bunların yerleşik hayata
  geçmeleri sağlanırdı.
  2)- Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan
  edilirlerdi.
  3)- Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay
  olurdu.
  4)- İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı.


  I.MEHMET (ÇELEBİ MEHMET) DÖNEMİ (1413-1421)

  Kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebiyle giriştiği taht kavgasından başarıyla çıktı. Devleti
  kardeşleriyle paylaşma fikrine katılmadı. Böylece Osmanlı Devletini parçalanma ve yıkılmakdan kurtardı. Bu nedenle Çelebi Mehmet devletin 2. KURUCUSU sayılır.  ÇELEBİ MEHMET DEVRİ ÖNEMLİ OLAYLARI:
  1)- Eflak Osmanlılara yeniden bağlandı.
  2)- Venediklilerle İLK DENİZ SAVAŞI yapıldı.(1416) (Ancak bu savaşı Venedikliler kazandı.)
  3)- Anadolu Türk birliğini yeniden sağlamaya çalıştı. ( Aydın ve Saruhan beyliklerini ortadan
  kaldırdı. Candar ve Menteşe beylikleri Osmanlılara bağlandı. Karamanoğullarıyla savaştı.)
  4)- Şeyh Bedreddin ve Mustafa Çelebi isyanlarını bastırdı.

  ŞEYH BEDREDDİN İSYANI(1418-1420)
  Osmanlı devletinde kazaskerliğe kadar yükselmiş olan Şeyh Bedreddin mülkiyetin ortak olduğu
  şeklinde fikirlerle ve İslam'a aykırı düşüncelerle etrafına çok sayıda mürid topladı. Fetret
  döneminin oluşturduğu siyasi ve ekonomik bozukluklardan yararlanarak ayaklandı, sonunda yakalanarak
  idam edildi.

  NOT: Şeyh Bedreddin İsyanı devletin gücünü sarsan, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde meydana gelen
  BABA İSHAK isyanına benzer.

  MUSTAFA ÇELEBİ İSYANI (DÜZMECE MUSTAFA)
  Timur Ankara savaşından sonra Yıldırım Bayezıt'ın oğlu şehzade Mustafa Çelebiyi rehin alarak
  yanında Semerkant'a götürmüştü. Timur'un ölümüyle serbest kalarak Anadolu'ya gelen Mustafa'nın
  gerçek Mustafa olup olmadığı bilinmediğinden "Düzmece Mustafa" da denilmiştir. Mustafa Çelebi,
  kardeşi Mehmet Çelebi'ye karşı taht kavgasına girmiş, ancak yenilerek Bizans'a sığınmıştır.
  Çelebi Mehmet Mustafa'nın gözaltında tutularak kontrol edilmesi için Bizans'la anlaşmıştır.


  II.MURAT DÖNEMİ (1421-1451)

  II. Murat önce Bizans tarafından serbest bırakılan amcası Çelebi Mustafa( Düzmece Mustafa) isyanını bastırmış, Mustafa'yı ortadan kaldırdı. Sonra Mustafa'yı serbest bırakarak destekleyen Bizans'ı kuşattı. Ancak bu defa da Bizans ve Karamanoğullarının kışkırması sonucu ayaklanan Kardeşi Şehzade Mustafa ile uğraşmak zorunda kaldı.  BALKANLAR'DAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR:

  1)- EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI(1444): Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinin oluşturduğu
  Haçlı ittifakına karşı Osmanlı kuvvetleri başarısız olunca, bu antlaşma imzalanmıştır. Osmanlıların bu
  antlaşmayı imzalamak zorunda kalışlarının bir nedeni de Karamanoğullarının problem çıkarmasıdır.
  Edirne-Segedin Antlaşmasına göre:
  a)- İki taraf 10 yıl savaşmayacak,
  b)- Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olacaktı.

  NOT: Bu antlaşmadan sonra II.Murat yrini 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet'e (Fatih) bıraktı.
  2)- VARNA SAVAŞI (1444):
  Sebep: II. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmelesini fırsat bilen Haçlıların Edirne-Segedin
  Antlaşmasını bozmaları.
  Sonuç: II. Murat tekrar tahta geçerek Haçlı ordusunu Varna'da yendi.

  3)- II. KOSOVA SAVAŞI (1448):
  Osmanlıları Avrupa topraklarından atmak için Macarlar'ın öncülüğünde hazırlanan Avrupa
  Devletlerinin kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.
  Önemi:
  a)- Balkanlardaki Osmanlı egemenliği kesinlik kazandı.
  b)- Hırıstiyan Avrupa Türklere karşı bir daha Haçlı seferine girişemeyerek, savunmaya çekildi.
  c)- İstanbul'un fethi kolaylaştı. (Fatih'in kuşatmasında Bizans, Avrupadan beklediği yardımı
  bulamadı.)
 2. Acil

  Orhan bey'in yaşadığı dönem ,siyasi olaylar nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder