+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı padişahları ile ilgili yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı padişahları ile ilgili yazılar
  Osmanlı padişahları


  Osmanlı padişahları hakında bilgi


  Osmanlı padişahlarının sıralı listesi. Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanınıdan 36 padişah toplam 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye adlandırılan padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır.

  İlgili padişah resmine tıklayarak, sultanların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
  Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanınıdan 36


  padişah toplam 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye adlandırılan padişahlar,
  1383'den itibaren
  Sultan,
  1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak
  Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır.

  Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında yayımladıkları bir tür genelge olan
  Adaletnâme; kanunlara uyulması ve herhangi bir haksızlığa hiç kimsenin uğratılmaması konuları hakkında kaleme alınırdı.

  Osmanlı Devleti İslam ile birlikte Türk-Oğuz törelerinden de oldukça etkilenmiştir. İslam dünyasında

  Siyasetname, Nasihatü'l-Mulük gibi eserlerle devlet yönetimi prensipleri konuşulmuş, yeni öneri ve çözüm yolları dile getirilmiştir. Osmanlı yönetim esasları da temel itibarı ile bu eserlerdeki felsefelerle büyük derecede ölçüşmektedir.  Allah'a tamamen, hükümdara da şartlı itaat etmek, İslam anlayışında olduğu gibi
  Türk adet ve geleneklerinde de varolan bir husus idi. Hükümdarların Allah'ın verdiği güç ile iktidara geldiği, iktidarın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu ve halkın hukuğa uymaları ile biat etmeleri gerektiği anlayışı, alimler tarafından benimsenmiş bir görüştü.

  Osmanlı padişahları,
  Oğuzların


  Kayı boyuna mensuplardı. İlk kullandıkları
  mühürlerde Kayı boyunun ibaresinin bulunması bunun en açık delilidir. Osmanlının Kayı boyundan geldiğini sürekli belirtmesi ve bu türden politikalar izlemesi, özellikle
  Timur malubiyeti ve
  Fetret devrinde büyük yararlar sağlamıştır.
 2. Acil

  Osmanlı padişahları ile ilgili yazılar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder