+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Divan Edebiyatı Kasidesi ile Hürriyet Kasidesinin Karşılaştırması Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Divan Edebiyatı Kasidesi ile Hürriyet Kasidesinin Karşılaştırması Nedir
  Divan Edebiyatı Kasidesi ile Hürriyet Kasidesinin Karşılaştırması Nedir


  Divan Edebiyatı Kasidesi ile Hürriyet Kasidesinin Karşılaştırması Nedir hakkında bilgi

  Klasik kaside kişiye sunulmak için yazıldığı için övgü ve abartma doludur. Yaranma amaçlıdır. Namık Kemalin Hürriyet Kasidesi ise; hak, hürriyet, adalet, kanun gibi toplumsal bir konuyu işler. Konu bütünlüğü vardır. Dili sadeleştirme çabası vardır. Ayrıca şiirde kasidenin bölümleri yer almamaktadır.Mahlas kullanılmamıştır.Başlık, temaya uygun olarak verilmiştir. Herhangi bir kişiye ithaf edilmemiştir.


  Klasik Kaside ve Hürriyet Kasidesi Karşılaştırması  Klasik Kaside Nazım Şekli*nin Yapı Özellikleri

  1. Genellikle 31-99 beyitten oluşur.
  2. Nesib, girizgâh, methiye, tegazzül fahriye ve dua bölümlerinden oluşur.
  3. Kafiye düzeni aa / ba / ca… şeklindedir.
  4. Kasidenin sonlarına doğru şair, mahlasını kul*lanır.
  5. İthaf edildiği kişinin adını içeren bir başlığı vardır.

  Hürriyet Kasidesi’nin Yapı Özellikleri

  1.31 beyitten oluşmuştur.
  2.Klasik bölümler yoktur.
  3.Kafiye düzeni “aa/ba/ca…” şeklindedir.
  4.Şair son beyitte mahlasını kullanmamıştır.
  5.Kaside soyut bir kavram için yazılmıştır, baş*lığı da bu soyut kavramdır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Hürriyet kasidesinin teması nedir

  Divan şiirinde işlenen temalar daha bireyseldir. Şairler, toplumun sorunlarıyla ilgili çok fazla eser vermemişlerdir. Değişen çağla birlikte insanların sorunları da artmış ve değişmiştir. Osmanlı devleti, 19. yüzyılda birçok sorunla baş etmeye çalışırken, bireysel ve toplumsal sorunlar çığ gibi büyümüştür. Namık Kemal’in eseri de bu devirde yaşanan sorunların edebiyat eserlerine yansımış hâlidir.

  a. Namık Kemal, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir yazardır. Vatanını ve hürriyetini çok sevdiği için, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarılması için elinden gelen her türlü gayre*ti göstermiştir. Devrin siyasi kişileriyle de irtibatı olan şair, hükümeti yanlış icraatları sebebiyle eleştir–niştir. Bu eleştiri onun dürüst bir insan olduğunu gösterir. Şiirinde de dediği gibi, makam, mal mülk ve şöhret için alçalmamış, hak bildiği yolda hiçbir şeyden korkmadan dosdoğru ilerlemiştir. Ona göre Avrupalıların Osmanlı’ya göre bazı teknik üstünlükleri vardır. Bu teknik üstünlüğü onlardan alırsak, biz*deki “hamiyet” mayası bizi onlardan daha zengin ve üstün yapacaktır. Bu amaçla yazdığı yazılarda ülkenin İslam birliği içinde refaha kavuşabileceğini, ülkenin ırk olarak farklı köklerden gelen milletlerinin tek bir potada, yani din potasında birleşebileceğine inanmış bir fikir adamıydı. Ayrılıkları değil, birlik olabileceğimiz yönlerimizi hep en üstte tutmalıyız. Namık Kemal, bu ideali uğrunda pek çok eser yaz*mıştır.

  b. Bu şiir Namık Kemal’in en fazla ezberlenen, bilinen şiiridir. Onun şahsiyetinin bütün olumlu taraflarıyla, hürriyet kavramı etrafında ördüğü düşüncelerini en iyi yansıtan bu şiir, hürriyet ve vatan sev*gisinin en değerli örneğidir. Bu şiir, sadece edebî anlamda bir tesire sahip değildir. Toplum üzerinde olumlu tesirleri olan, vatan ve hürriyet sevgisini kuşaklara aşılamış bir eserdir. Bu şiir, devrin zihniyetini yansıtan bir aynadır.

  1. Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenadan “-dan’lar redif, “-â”lar yarım kafiyedir. Başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan
  idrâk-i me’âli bu küçük akla gerekmez “-mez’ler redif, “-ek”ler tam kafiyedir.
  Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
  Beyitlerde “-r, -k, -I” sesleriyle aliterasyon yapılmıştır. Ritim, aruz ölçüsüdür. Kafiye, redif ve tek–arlanan kelimeler vardır. Kafiye şeması “aa-ba-ca…..bb” şeklindedir.

  2.Terkibibent devrin söyleyiş tarzından çok farklıdır. Şiirin şekli ve dili tamamen eski şiir geleneğiyle ilgilidir. Tanzimat dönemi sanatçıları, halkı eğitmek istedikleri için genel olarak halkın anlayama*yacağı kelime ve ifadelere çok fazla itibar etmemişlerdir. Bu şiirde ise şair, görüşlerini felsefî bir planda aktardığı için devrin bu tür söyleyiş özelliklerinden uzakta kalmıştır.

+ Yorum Gönder


su kasidesi ve hürriyet kasidesi karşılaştırma,  hürriyet kasidesinin divan edebiyatındaki kasideden farkı,  hürriyet kasidesi ve su kasidesi karşılaştırması,  hürriyet kasidesinin klasik kasideden farkı,  hürriyet kasidesi ile kasidenin karşılaştırılması,  hürriyet kasidesi ve divan kasidesi arasındaki farklar