+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Mohaç meydan savaşının sonuçlarını açıklayını Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mohaç meydan savaşının sonuçlarını açıklayını
  Mohaç meydan savaşının sonuçlarını açıklayını

  Mohaç meydan savaşının sonuçları

  (1526)

  Belgradın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice bozuldu.

  Macar kralı akrabalık ilişkilerinden dolayı Avusturya kralına ve onun kardeşi olan Alman imparatoru Şarlkene güveniyordu.

  Belgratı geri almak için hazırlıklar yapıyordu.

  Şarlken, bu dönemde Avrupanın en güçlü kralıydı.

  Avrupanın siyasi birliği için uğraşıyordu. Kanuni, Şarlkenin Avrupa siyasi birliğini oluşturmaya çalışmasını kendi aleyhine görüyordu.

  Yine bu dönemde Fransa kralı ile Alman imparatorunun arası açıktı.

  Fransa Kralı Fransuva, Alman imparatoru Şarlkene yenilmiş ve esir düşmüştü.

  Fransuva esirlikten kurtulmak için Kanuniden yardım istedi.

  Fransuvanın yardım isteğini Kanuni kabul etti. Çünkü Şarlkenin güçlenmesi Osmanlı Devletinin aleyhindeydi.

  Kanuni, Fransayı yanına çekmek Avrupa Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek ve Macaristanı egemenliği altına almak amacıyla, Macaristan üzerine yürüdü.

  Türk ve Macar orduları Macaristanın Mohaç Ovasında karşılaştı.

  Çok kısa süren savaş, Osmanlı Devletinin galibiyetiyle sonuçlandı (1526).

  Mohaç Savaşının sonunda;

  1. Macaristan, Osmanlı Devletine bağlı bir krallık haline geldi.

  2. Kanuni, Macar krallığına Erdel Beyi Yanoşu atadı. Daha sonra Macaristanı doğrudan Osmanlı topraklarına katarak bir beylerbeylik (Budin Beylerbeyliği) haline getirdi.

  3. Fransa, Şarlkenin baskısından kurtuldu.

  4. Orta Avrupada Osmanlı egemenliği güçlendi.

  5. Osmanlı Devleti, Avusturya ile komşu oldu.

  6. Macaristanın fethi Osmanlılarla Avusturyalıları sınır komşusu yapıp karşı karşıya getirdi. Uzun yıllar sürecek Osmanlı-Avusturya savaşlarına neden oldu.
 2. Acil

  Mohaç meydan savaşının sonuçlarını açıklayını isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder