+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinin Yıkılmasının nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinin Yıkılmasının nedenleri
  Osmanlı Devletinin Yıkılmasının nedenleri


  Osmanlı Devletinin Yıkılmasının nedenleri ilgili bilgi


  Osmanlı Devletinin Yıkılması 1792 Yaş Antlaşması ile başlayıp 1922 de Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam eden dönemdir.Osmanlı Devletinin Yıkılmasının Sebeplerini iç sebeler ve dış sebeler olarak 2 grupta inceleye biliriz.

  İÇ SEBEPLER

  a.Devlet İdaresinin Bozulması
  Türk örf hukukuna göre veraset bir gelenek şeklinde bazı prensiplere bağlanmıştı.Hanedan üyelerinin güçleri ve nüfuzları varsa tahta geçerdi.
  Bu 18.yy da değiştirildi.

  B.Osmanlı Toprak Sisteminin Bozulması
  Toprak düzeni Osmanlı devletinin gücünü teşkil eden temel unsurlardan biridir.
  Tımar topraklarının yabancılara üç yüz akçe karşılığında tımar verilmesi tımar sisteminin bozulması had safhaya ulaşmıştır.

  C.Yeniçeri Ocağının Bozulması
  Seferler sonunda elde edilen ve hristiyan kavimlerce meskun olan yerlerden toplanan gençlerin Türk İslam kültür ve terbiyesiyle yetiştirilmek suretiyle devletin hassa kuvvetlerini teşkil eden kuvvetlerin esasını oluşturmaktadır.

  Yeniçeri ocağına bir sürü işsiz ve güçsüzün ekmek kapısı haline gelmiş sağlam temelleri sarsılmış, devlet işlerine el atmış, kendini devlet adamlarından daha üstün saymış, ağalarını paşalarına isyan etmiştir.

  D.Medrese Eğitim Sisteminin Bozulması
  Medreselerin çok önemli yeri vardır. Fakat Osmanlı medreseleri 16.yy dan sonra akli ilimleri tamamiyle bırakmaları, belki de bu ilimlerde birkaç yüzyıldır herhangi bir gelişmenin olmayışı ve medreselerde okutulmamasıdır.

  E.Adliye Mekanizmasının Çöküşü
  Adalet müessesi Türk devletlerinin başlangıçtan beri var olan üç kurumdan biridir. Diğerleri ordu ve maliyedir.
  Biz de “Adalet mülkün temelidir.” prensiplerinden biridir.


  Osmanlı ülkesinde 19.yy da adaletin yerini rüşvet, adam kayırma ve menfaat almıştır.
  Bu devirde tayin edilen valiler ve kadılar hakkın, hukukun değil, daha çok kendi menfaatlerinin yanında yer almıştır.

  F.Kapitülasyonlar
  1935 tarihinden başlayarak 1923 e kadar tam 228 yıl devletin başına büyük gaileler açmıştır.
  Osmanlı kapitülasyonları muahededen çok fermandır. Karşılıklı anlaşma söz konusu değildir.
  G.Batıdaki gelişmelere karşı Osmanlının tutumu
  Batıdaki devletlerin geniş denizlere seferler düzenleyip,sömürgeler elde edip
  servet ve marifetlerini arttırdıkları 16.yy da
  Osmanlı Devletibu avrupa hareketine katılmamıştır.
  H.Toplum yapısı ve gayrimüslümanlar
  Büyük devletlerin hepsi gibi değişik dinlere,mezheplere inanan,değişik dillerde konuşan bir çok kavimlere hakim olan
  Osmanlı Devleti halkını maddi, manevi tesirlerle uzlaştırarak birleştirmeyi başaramamıştır.

  B. DIŞ SEBEPLER

  A.Osmanlı devletinin jeopolitik konumu
  Osmanlı devletinin merkez noktasını günümüz Türkiyesi oluşturmakta idi.
  Bu coğrafi mıntıka tarih boyunca gerek ekonomi değeri, gerekse jeopolitik konum
  dolaysıyla sömürgecilerin cazibe merkezidir.

  B.Şark Meselesi
  Şark meselesi batılılar için 1071de malazgirt zaferiyle başlar.
  Daha sonra 2.ci viyanayla dahada artarak
  taarruza geçmiştir.

  Avrupanın gayeleri
  1. Balkanlardan Osmanlı hakimiyetindeki hırıstiyanları kurtarmak
  2.Bu gerçekleşmezse hırıstiyanlar içinreformlar istemek.
  3.Türkleri balkanlardan atmak.

  4.Osmanlı Devletinin asya toprakları üzerişinde yaşayan hırıstiyanlara reformlar yaptırmak ,muhtariyetler verdirmek mümkünse onlarınistikballerine kavuşmasını sağlmak.

  C.Büyük Devletlerin Osmanlıüzerinde Emelleri

  Şimdi söz konusu devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki menfaatleri ve istekleri üzerinde tek tek duralım.
  Bu devletler şunlardır : Rusya , İngiltere,
  Fransa , İtalya
 2. Acil

  Osmanlı Devletinin Yıkılmasının nedenleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder