+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Sebepleri ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Sebepleri ilgili bilgiler
  Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Sebepleri ilgili bilgiler


  Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Sebepleri  Osmanlı Devleti, eski Türk hakimiyet telakkisine göre yönetiliyordu. İktidar, yani yönetme işi hanedan üyelerinin ortak sorumluluğundaydı. Baştaki hükümdar, kendisinden sonra tahta geçebilecek veliahdı tayin edebilir. Fakat öldükten sonra hanedan üyelerinin her biri, taht üzerinde hak iddia edip mücadele eder ve iktidara sahip olabilirlerdi.

  osmanldevletininyklnn.jpg
  İlerleyen dönemlerde bu usul değiştirilerek yerine ekberiyet yani hanedanın en büyük erkeğinin tahta geçirilmesi sistemi getirilmiştir. Bu sistem taht kavgalarını önlemiş, fakat iktidara gelişte sadece yaşın ölçü olması, şahsî yeteneklere bakılmaması, yetersiz hanedan üyelerinin de devletin başına gelmesine sebep olmuştur.

  Sınırları çok genişleyen devletin uzak eyaletleri denetlemede büyük güçlük çekmesi.

  İlk olarak 1535’te Fransa’ya tanınan ticari ayrıcalıklar daha sonra bütün devletlere de tanınmıştır. Bunun sonucunda yabancı mallar çok az gümrükle Osmanlı ülkesine girmeye başlamıştır. Ayrıca azınlıklar askere alınmadıkları ve Osmanlı ekonomisi de onların elinde olduğundan Osmanlı Ülkesi Avrupalıların serbestçe ticaret yaptıkları açık bir pazar durumuna geçmiştir.

  Uzun süren savaşlar ve halkın üzerindeki yüksek vergi yükü ve buna karşılık devlet harcamalarının artması

  Yeniçeri ocağında meydana gelen bozulmalar ve Avrupa’daki askeri gelişmelere ayak uydurulmaması

  Avrupa’da yaşanan Rönesans(kültür ve sanat alanında yenileşme) ve reform(dinde meydana gelen bozulmaları önleme ve hurafeleri kaldırma) hareketlerinden olumsuz yönde etkilenilmesi ve olumlu yönlerine ayak uydurulamaması.

  Devlet kurumlarında ve idareciler arasında rüşvetin ve iltimasın yaygınlaşması

  Taht ve makam mücadeleleri, şahsî çıkarcılık ve bencillik

  Liyakatli insanların yanlış intibalar ve bencillik ve çıkarcı ihtiraslarla engellenmeye çalışılması

  Padişah ve devlet adamlarının otoritesinin ve kontrolünün zayıflaması

  Üstlerine yaranmaların, yaltaklanmaların artması, fesatçılık, fırsatçılık, sinsîlik ve entrikaların çoğalması, dolayısıyla Türklerin ve Müslümanların birbirleri arasında güvensizliğin ve hatta endişelerin oluşması

  Üç kıta üzerinde değişik din, mezhep ve milletlerden oluşması

  Dar bir dünya görüşünün ve zihniyetin oluşması, kişiler üzerinde aşırı taassup.

  Bilim ve teknik alandaki geriliğin ve batılılaşamamanın toplumun diğer katmanlarını olumsuz yönde etkilemesi

  Türk Töresi’nden uzaklaşma, kültürel yabancılaşma

  Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabalarının isabetsizliği ve başarısızlığı.

  Can, mal, namus emniyeti endişesi.

  Aile ve devlet yapısının zayıflaması ve bozulması.

  Bilgi, teknoloji ve medenî muasır anlayışın ülkeye aktarılamaması, becerilememesi ve bunun yerini kapatmak için şekilcilik ve görüntünün önem kazanması ve bunda ısrarın getirdiği cepheleşmeler
 2. Acil

  Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Sebepleri ilgili bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder