+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kuruluş Dönemi Padişahları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kuruluş Dönemi Padişahları Hakkında Bilgi
  Kuruluş dönemi padişahları hakkında bilgi

  Kuruluş dönemi padişahları


  Osmanlı Devleti ‘ni 5 ana döneme ayırabiliriz. Bunlar Kuruluş Dönemi, Yükselme Dönemi, Duraklama Dönemi, Gerileme Dönemi ve Dağılma Dönemi. Kpss ders notlarına Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları ile devam edelim.

  Osman Bey


  Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey, Bizans ‘la ilk savaş olan Koyunhisar savaşını yapmıştır. Osmanlıyı Aşiretten beyliğe geçirmiştir. İlk bakır para Osman Bey dönemin basılmıştır.

  Orhan Bey
  Osman Bey’in oğlu olan Orhan Bey, Yaya ve Müsellem adıyla iki düzenli ordu kurmuştur. İznik’te Osmanlı’nın ilk medresesi olan Süleyman Paşa Medresesini açmıştır.Çimpe Kalesi alınarak ilk kez Rumeli’ye geçmeyi başarmıştır. Karesioğlu Beyliğini Osman Devletine katmıştır. Divan Teşkilatını oluşturmuştur. Bu dönemde Osmanlı Devletine Bursa başkentlik yapmıştır.

  I. Murat


  I. Murat döneminde kazaskerlik makamı kurulmuştur. Osmanlı Devletine bu dönemde Edirne başkentlik yapmış. Yeniçeri Ocağı kurmuştur. Tımar sistemini kurarak Osmanlının gelişmesini sağlamıştır. İmparator ünvanı anlamına gelen Hüdavendigar ilk kez bu dönemde kullanılmıştır. Savaş alanında ölen ilk padişah I. Murat ‘tır.  I.Beyazıt


  Anadolu da Türk siyasi birliğini ilk kez I.Beyazıt sağlamıştır. İstanbul kuşatan ilk padişahtır. 1402 Timur’a yenilince Fetret Dönemine geçilmiş ve 1413 yılına kadar Osmanlı Devleti Padişahsız kalmıştır.

  I. Mehmet


  I. Mehmet Fetret dönemine son vermiştir.Bu nedenle Osmanlı Devleti ‘nin ikinci kurucusu olarak görülmektedir. Şeyh Bedrettin isyanı bu dönemde çıkmıştır.

  II. Murat


  Fatih Sultan Mehmet ‘in babasıdır. II. Kosava Savaş ‘ını kazanarak balkanların Türk Yurdu olmasını sağlamıştır.Kendi istediği ile padişahlığı Fatih Sultan Mehmet bırakmış ve Osmanlı Devletiyükselme dönemine geçmiştir
 2. Acil

  Kuruluş Dönemi Padişahları Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder