+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kuruluş Dönemi Padişahları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kuruluş Dönemi Padişahları
  Kuruluş dönemi padişahları

  Kuruluş dönemi padişahları ilgili kısa bilgi  Osmanlı Devletinde Yükselme Dönemi 1453 İstanbul’un Fethi ile başlar ve 1579 Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile sona erer. Bu dönemi öğrenebilmemiz için öncelikle Fatih Sultan Mehmet dönemiyle başlamamız gerekir. Bu dönemde meydana gelen olaylar ve olgular Osmanlı Devletini Yükselişe geçirmiştir.

  A) Fatih Sultan Mehmet Dönemi ( 1451 – 1481)
  Fatih, ilk olarak Karamanoğulları üzerine sefer yapmış ve İstanbul’un fethi için bu devlet ile anlaşma yapılmıştır.

  Fethin Sebepleri:
  1.Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
  2.Bizans’ın Avrupa’yı Osmanlı aleyhine kışkırtması
  3.Bizans’ın Osmanlı taht kavgalarını desteklemesi
  4.Bizans’ın Boğazlara egemen olması

  Fetih için yapılan hazırlıklar:
  1. Rumeli Hisarı yaptırılmış, donanma güçlendirilmiştir.
  2. Balkanlara büyük bir ordu gönderilmiş, Venedik ve Cenevizliler ile saldırmazlık antlaşması yapılmıştır.
  3. Şahi adı verilen büyük toplar dökülmüştür.

  İstanbul’un kuşatması 6 Nisan’da başlamış ve 29 Mayıs 1453’te fetih sonlanmıştır.

  İstanbul’un Fethi Sonrasında:
  1.Orta Çağ sona erdi Yeni Çağ başladı.
  2.Güçlü surların yıkılması feodalitenin ortadan kaldırılabileceğini gösterdi.
  3.Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı.
  4.Boğazlar Osmanlı yönetimine geçti.
  5.Ortadoksların koruyuculuğu Osmanlı Devleti’ne geçti.

  Balkanlardaki Gelişmeler:
  - Sırbistan, Eflak, Boğdan, Mora, Arnavutluk, Bosna alındı.

  Anadolu’daki Gelişmeler:
  - Cenevizlilerden Amasra alındı.
  - Candaroğullarından Sinop alındı.
  - Trabzon Rum İmp. son verildi.
  - 1473 Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlular mağlup edilerek Doğu Anadolu egemenlik altına alındı.

  Denizlerdeki Gelişmeler:
  - Venedikliler ile 16 yıl süren savaş yapılmış 1479’da bir antlaşma yapılarak bu devlete ekonomik ayrıcalıklar verilmiştir.
  - 1475’te Kırım alınmıştır. ( İpek Yolu)
  - 1480’de İtalya’da Otranto fethedildi.

  Fatih Döneminde;
  İlk altın para bastırılmıştır.
  Divana başkanlık etme görevi Sadrazamlara devredilmiştir. Kanunnâme-i Âli Osman adlı Türk töresi yazılı hale getirilmiştir.
  Kardeş katli prensibi benimsenmiştir.

  B) SULTAN II. BAYEZİD (1481-1512)
  - Bu döneme Cem Sultan İsyanı damga vurmuştur.
  - Cem Sultan, Memlükler, Karamanoğulları ve Sen Jan Şövalyelerine
  sığınmış oradan da Papaya teslim edilmiştir.
  Not: Osmanlı Devleti’nin iç meselesi dış soruna dönüşmüştür. ( 19. yüzyıldaki Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Olayı gibi)
  - Bu dönemde fetihler durmuştur.
  - Memlüklerle mücadele edilmiş fakat taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamamışlardır.
  - Venediklilerden Navarin alınmıştır.
  - Karamanoğullarına kesin olarak son verilmiştir.

  1492’ de İspanya’da Beni Ahmer Devleti’nin yıkılmasıyla zor durumda kalan Müslümanlara ve Yahudilere yardım edilmiştir.
  1511’de İran’ın etkisiyle Anadolu’da Şahkulu İsyanı çıkmış, isyan güçlükle bastırılmıştır. Bu olay üzerine Trabzon’da bulunan Yavuz Sultan Selim Yeniçerilerin de desteğini alarak padişah olmuştur.

  C) Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512- 1520)
  Yavuz Sultan Selim tüm Türk – İslam dünyasında siyasi liderliği ele geçirmek istemiş ve bu yüzden tüm seferlerini Doğu’ya yapmıştır.
  - 1514 Çaldıran Savaşı ile Safeviler mağlup edilmiştir.
  - 1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğullarına son verilerek Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.

  Mısır Seferi
  1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları ile Memlüklere son verilerek bu devlete son verilmiştir. Bu sefer sonucunda;
  1. Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı.
  2.İslam dünyasındaki siyasi ve dini liderlik Osmanlı’ya geçti.
  3. Halifelik Osmanlıya geçmiş, kutsal emanetler İstanbul’a taşınmıştır.
  4.Baharat Yolu Osmanlı denetimine geçmiş, Mısır hazinesi İstanbul’a taşınmıştır.

  D)Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520- 1566)
  Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtikten sonra iç isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bunlar;
  I. Mısırda çıkan; Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa
  II. Anadolu’da çıkan; Baba Zünnun ve Kalenderoğlu İsyanlarıdır.

  Batıdaki Gelişmeler
  - 1521’de Belgrad alındı.
  - 1526’da Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan alındı.
  - 1529’da Viyana ilk kez kuşatılmasına rağmen alınamadı.
  - 1532’de Alman Seferine çıkılmış fakat bir güç ile karşılaşılmamıştır.
  - 1533’te Avusturya ile İstanbul Antlaşması imzalanmış ve bu devlete karşı siyasi üstünlük sağlanmıştır.
  - 1535’te Fransa’ya kapitülasyon verilerek Haçlı ittifakı bozuldu. ( Her padişah döneminde yenilenecektir)
 2. Acil

  Kuruluş Dönemi Padişahları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder