+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sanayi Inkılabının Osmanlı Sanayiine Etkileri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sanayi Inkılabının Osmanlı Sanayiine Etkileri Nelerdir
  Sanayi inkılabının osmanlı sanayiine etkileri nelerdir

  Sanayi inkılabının osmanlı sanayiine etkileri nelerdir ilgili bilgi


  Sanayi İnkılabıbuhar gücünün bulunmasıbu gücün üretimde kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan üretimin basit el aletleri ile pahalıya ve yavaş yapılması uygulamasının terk edilmesiüretimin fabrikalarda hızlı ve ucuza gerçekleştirilmesi olayıdır.Yani Sanayi İnkılabı üretimde basit el aletlerinin yerinimakinenin almasıdır.Sanayi İnkılabı”Globalleşme” denilenpazarları ve üretimi dünya boyutuna taşıyan ekonomik dönüşümün de başlangıcını teşkil etmektedir.
  Sanayii İnkılabı küçük sermayedenbüyük sermayeyeyani kapitalizme geçilmesini sağlamışküçük sanayii kuruluşlarının yıkılmasıucuz ve bol üretimi dünya ticaret dengesini değiştirmiştir.Sanayii İnkılabı ile birlikte Avrupa’da hammadde ve Pazar problemi yaşanmıştır.Bu problem batılı ülkeleri hem milli sınırları içindehem de sömürgelerinde koruyucu tedbirle almaya ve yeni pazarlar bulmaya zorlamıştır.Kalabalık nüfusuyer altı ve yerüstü zenginlikleriyle Osmanlı Devleti bu açıdan Batılılar için önemli bir Pazar niteliği taşımıştır.Osmanlı Devleti’nin Sanayii İnkılabı’ndan olumsuz yönde etkilenmemek için alması gereken önlem yüksek gümrük uygulayarak Avrupa mallarına karşı yerli sanayisini korumak ve sanayiini çağdaş teknolojiyle güçlendirerekBatı malları ile rekabet edebilecek duruma getirmektir.Ancak bunların hiçbiri yapılmadığı için Osmanlı DevletiSanayii İnkılabı’ndan olumsuz yönde etkilenmiştir.
  Mal üretimi çoğaldıktan sonraartık kapitülasyonların tanıdığı ayrıcalıkları da yeterli görmeyen BatılılarOsmanlı Devleti’nin uyguladığı ticaret yasaklarındantekel uygulamalarından şikayetçi olmaya başlamışlardır.İngilizlerMısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın çıkarttığı isyan ortamından faydalanarak1838 Ticaret Antlaşmasıyla bu şikayetlerden kurtulma imkanını elde etmişbunu diğer büyük Batılı devletler izlemiş ve ülke adeta bir yarı sömürge ağı içine düşmüştür.Avrupa malı ucuz ve bol miktarda Osmanlı pazarına girerkenOsmanlı ülkesindeki hammadde daha ucuza yurt dışına çıkarılmışbu da yerli sanayiinin gelişmesini engellemiştir.
  Osmanlı Devleti’nin savaşlar yüzünden mali durumunun bozulması ve izlediği yanlış ekonomik politikaOnu Batılı devletlerden borç almaya zorlamıştır.Alınan borçlar yerinde kullanılmadığı içindevlet bu paraların faizlerini bile ödeyememiş ve iflas ettiğini açıklamıştır.BatılılarınOsmanlı Devleti’nden alacaklarını tahsil etmek gayesiyle 1881’de kurulan Duyun-u Umumiye Teşkilatıdevletin gelirlerinin önemli bir bölümünü el koydurmuştur.Bu da Osmanlı Devleti’nin mali bağımsızlığını yitirmesine neden olmuştur.Osmanlı Devleti’nin bu şekilde borçlanması yabancı müteşebbise yaramışTürk müteşebbisler ya tamamen ortadan silinmişya da yabancılarla anlaşarak çalışmalarına devam etmek zorunda kalmışlardır.Bunun sonucunda demiryolulimanlarelektrik-havagazısu ve maden ocakları hep Avrupalı işletmeciler tarafından işletilmiştir.amacı kar etmek olan bu şirketlermilli kaynakları rasyonel olmayan bir şekilde kullanarak zenginleşirkenülke kaynaklarını kurutmuşlardır.
 2. Acil

  Sanayi Inkılabının Osmanlı Sanayiine Etkileri Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder