+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 18.yy Da Siyasi,sosyal Ve Kültürel Durumu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  18.yy Da Siyasi,sosyal Ve Kültürel Durumu Hakkında Bilgi
  18.yy da siyasi,sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgi

  18.yy da siyasi,sosyal ve kültürel durumu

  Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl başlarındaki temel politikası Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almak için çalışmak olmuştur. Ancak Osmanlı Devleti bu konuda başarılı olamamış yeni topraklar kaybetmiştir.

  1. Osmanlı - Rus Savaşı ve Prut Antlaşması (1711)
  18. yüzyılda Rusya'nın başında Çar I. Petro vardı. I. Petro Rusya'yı kuvvetli bir Avrupa devleti haline getirmek Karadeniz ve Baltık denizlerine ulaşarak sıcak denizlere inmek Balkanlarda Rusya'ya bağlı Slav ve Ortodoks devletler kurulmasını sağlamak istiyordu. Ruslar Osmanlılara sığınan İsveçlileri takip etme bahanesi ile Osmanlı sınırlarını geçti. Bu arada Balkanlarda karışıklıklar çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine sefere çıkan Baltacı Mehmet Paşa Rusları Prut nehri kıyılarında kuşattı. Ancak yeniçerilere güvenemediğinden Rusların barış isteğini kabul etti ve Prut Antlaşması imzalandı. Buna göre;
  • Rusya Azak kalesini geri verecek
  • Ruslar İstanbul'da daimi elçi bulundurmayacak
  Osmanlılar bu antlaşma ile kaybettiği yerleri geri alma ümidini artırmıştır.

  2. Osmanlı - Venedik ve Avusturya Savaşları (1715 - 1718) ve
  Pasarofça Antlaşması
  Mora Karlofça Antlaşması ile Venediklilere verilmişti. Buradaki Rumların yardım istemesi üzerine Venedik'e savaş açıldı. Mora geri alındı. Ancak Avusturya Karlofça Antlaşması’nın bozulduğunu ileri sürerek savaşa girdi. Osmanlı ordusu yenildi ve Pasarofça Antlaşması yapıldı. Buna göre;
  • Mora Osmanlılarda kalacak ancak Dalmaçya kıyıları Venediklilere geri verilecekti.
  • Macaristan’ın tamamı Yukarı Sırbistan ve Kuzey Eflak ile Belgrat Avusturya'ya verilecekti.

  3. Osmanlı - Rus ve Avusturya Savaşları (1736 - 1739) ve
  Belgrat Antlaşmaları
  Rusya Prut Antlaşması’na rağmen Karadeniz'e inme ve Balkanlara yerleşme fikrinden vazgeçmedi. Bu amaçla Avusturya ile gizlice anlaştı. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tampon bir devlet olan Lehistan'a yerleşmeye çalıştı. Rusların Leh milliyetçilerini takip bahanesi ile Kırım’a girmesi üzerine savaş başladı. Avusturya’da Rusya'nın yanında yer aldı. Osmanlı kuvvetleri her iki devleti de ağır yenilgilere uğrattı. Önce Avusturya sonra da Rusya ile Belgrat Antlaşmaları yapıldı. Buna göre;
  • Avusturya Pasarofça Antlaşması ile aldığı yerleri geri verecekti.
  • Azak Ruslarda kalacak ancak kalesi yıkılacaktı.
  • Ruslar Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktı.
  Antlaşma Osmanlıların 18. yüzyılda imzaladığı en kârlı antlaşmadır. Bunda orduda yapılan ıslahatlar etkili olmuştur. Rusya Karadeniz'in Osmanlı gölü olduğunu kabul etmiştir. Antlaşma sırasında Osmanlıları destekleyen Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli olarak verilmiştir.

  4. Osmanlı - Rus Savaşı (1768 - 1774) ve
  Küçük Kaynarca Antlaşması
  Rusya'nın başında bulunan II. Katerina Kırım’ı almak Karadeniz'e inmek ve Balkanlara yerleşmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu amaçla Lehistan'a yerleşmeye çalıştı. Rusların Leh milliyetçilerini takip bahanesi ile Osmanlı sınırlarını ihlal etmesi ve Kırım'a saldırması üzerine savaş başladı (1768). Altı yıl süren savaşlar sonunda Osmanlılar yenildi. Ruslar Osmanlı donanmasını Çeşme’de yaktı. Ruslarla Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.
  Buna göre;
  • Kırım'a bağımsızlık verilecek ancak din işlerinde Müslümanların halifesine bağlı olacaktı.
  • Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurabilecek Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecekti.
  • Rusya Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.
  • Rusya İstanbul'da bir elçi bulundurabilecek istediği yerlerde de konsolosluk açabilecekti.
  • Rusya işgal ettiği Eflak Boğdan ve Beserabya'dan çekilecekti.
  Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin tarihinde imzaladığı en ağır antlaşmalardan biridir. Halkı Müslüman olan bir toprak kaybedilmiştir. Rus konsoloslar Balkanlarda sürekli karışıklıklar çıkarmıştır. RusyaOrtodoksların haklarını bahane ederek sık sık Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya başlamıştır.

  5. Osmanlı - Rus ve Avusturya Savaşları (1787 - 1792)
  Ziştovi (1791) ve Yaş (1792) Antlaşması
  Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan bir süre sonra Kırım'ı işgal etti. Balkanlardaki Osmanlı topraklarını paylaşmak için Avusturya ile de gizlice anlaştı. Halkı Müslüman olan Kırım’ın işgali üzerine Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açtı. Avusturyada Rusya'nın yanında yer aldı. Osmanlı Devleti yenilmeye başladı. Ancak bu sırada ortaya çıkan Fransız İhtilali Avusturya'yı etkilemeye başlayınca Avusturya işgal ettiği yerleri geri vererek Ziştovi Antlaşması’nı imzaladı. Yalnız kalan Rusya da barış istedi. Ruslarla Yaş Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul edildi.

  6. Fransa'nın Mısır'ı İşgali (1798 - 1802)
  Fransa İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmek için Napolyon komutasındaki bir ordu ile Mısır'ı işgal etti. İngiltere ve Rusya bu duruma tepki göstererek Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Akka'da Nizam-ı Cedit ordusuna yenilen Napolyon Mısır’dan kaçtı. Bir süre sonra da Fransızlar Mısır'ı boşalttı. Bu olay Kanuni döneminde başlayan Osmanlı - Fransız dostluğunu bozdu. İngilizlerin Osmanlılar üzerindeki etkinliği arttı.

  7. Osmanlı - İran Savaşları (1722 - 1746)
  17. yüzyıl başlarında İran karışıklık içindeydi. Rusya'nın İran topraklarını işgale başlaması üzerine Osmanlı Devleti bunu engellemek için harekete geçti. Osmanlı ve Rus kuvvetleri savaşmak üzere iken Fransa'nın aracılığı ile Ruslarla bir antlaşma yapılarak İran toprakları paylaşıldı. İran bu durumu kabul etmeyerek savaşa başladı. Osmanlı - İran savaşları aralıklarla 1746'ya kadar devam etti. İki tarafta önemli bir başarı kazanamadı. Kasr-ı Şirin Antlaşması esas alınarak antlaşma yenilendi
 2. Acil

  18.yy Da Siyasi,sosyal Ve Kültürel Durumu Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder