+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Duraklama Dönemi ıslahatları Ve ıslahatçıları Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Duraklama Dönemi ıslahatları Ve ıslahatçıları Kimdir
  duraklama dönemi ıslahatları ve ıslahatçıları kimdir hakkında bilgi
 2. Asel
  Bayan Üye

  Duraklama Dönemi ıslahatları Ve ıslahatçıları İle İlgili Bilgi


  I. Genç Osman (II. Osman) Islahatları:
  Kapıkulu Ordusunun kaldırılmak istenmesi Osmanlı tarihindeki ilk ciddi ıslahat girişimidir. Ancak Genç Osman bunu hayatıyla ödemiştir.

  II. IV. Murat'ın Islahatları:
  IV. Murat kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede otoriteyi sağladı. Ancak Koçi Bey'in tavsiyelerini yerine getirmeye fırsat bulamadan genç yaşta vefat etti (1640).

  ISLAHAT YAPAN SADRAZAMLAR:

  Kuyucu Murat Paşa:
  Kuyucu Murat Paşa I. Ahmet devrinde sadrazam oldu. Celâli isyanlarının çoğalması üzerine Avusturya ile anlaşma yap*tıktan sonra (1606) Anadolu'ya geçerek askeri tedbirleri almış ve altmış bin kadar kişiyi cezalandıra*rak isyanları bastırmıştır. Ancak Kuyucu Murat Paşa'nın yaptığı ıslahat isyanları temelden çözmeyi amaçlamadığı için, isyanlar yeniden çıkmıştır.

  II. Tarhuncu Ahmet Paşa'nın Islahatı:
  Tarhuncu Ahmet Paşa IV. Mehmet devrinde sadrazam oldu. 1652 yılında sadrazamlık görevine geldiğinde önce maliyeyi ele aldı. Tarhuncu bütçeyi denkleştirme için saray harcamalarını azaltmaya çalıştı. Fakat çıkarları elden giden çevrelerin faaliyetleri sonucunda idam edildi.

  III. Köprülüler Devrinde Islahatlar:
  prülü Mehmet Paşa, ileri sürdüğü şartlarla tam bağımsız bir sadrazam olarak istediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamayı amaçlamıştır.
  prülü Mehmet Paşa'nın politikası da Kuyucu Murat Paşa ve IV. Murat gibi kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede asayişi sağlamaktı.
  prülü Mehmet Paşa'dan sonra oğlu Fazıl Ahmet Paşa sadrazam oldu (1661–1676).

+ Yorum Gönder