+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Gerileme Dönemi ıslahatları Genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gerileme Dönemi ıslahatları Genel özellikleri
  gerileme dönemi ıslahatları genel özellikleri hakkında bilgi
 2. Asel
  Bayan Üye

  Gerileme Dönemi ıslahatları Genel özellikleri İle İlgili Bilgi

  Gerileme Dönemi (XVIII. Yy.) Islahatları

  Lale Devri(1718–1730)
  Pasarofça antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile sona eren dönemdir. Devrin padişahı III. Ahmet sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.
  1-Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderildi.
  2–1727 de Müslümanlar matbaayı kullanmaya başladılar. (Gayrimüslimler Osmanlıda ilk kez 1450 yılında matbaa açmıştır.) İlk basılan evrak Van Kulu Lügatidir. İlk Türk matbaası Sait Mehmet Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından açılmıştır.
  3-Yalova'da kâğıt fabrikası kuruldu.
  4-Yeniçerilerden oluşan itfaiye teşkilatım kuruldu 1720. (Tulumbacılar)
  5-İstanbul'da kumaş ve çini fabrikası kuruldu.
  6-Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi.
  7-ilk kez çiçek aşısı uygulandı.
  8-Kütüphaneler açıldı. (En önemlileri III. Ahmet tarafından Topkapı sarayında açılan Enderun kütüphanesi ile Yeni cami kütüphanesidir.)
  9-Her tarafta köşkler saraylar bahçeler yaptırıldı.
  Patronu Halil isyanı çıktı (1730). Sonucunda III. Ahmet tahtan indirildi. Sadrazam öldürüldü, saraylar tahrip edildi. Dönem sona erdi.
  Lale devrinde ilk kez Avrupa usulünde yenilikler yapıldı.

+ Yorum Gönder