+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1.kosova Savaşı Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  1.kosova Savaşı Kısa Bilgi
  1.kosova savaşı kısa bilgi verirmisiniz
 2. Asel
  Bayan Üye

  1.kosova Savaşı Hakkında Özet Bilgi

  Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri yeni bir Haçlı seferinin düzenlenmesine sebep oldu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Bulgarları etkisiz hale getirdi. Türk Ordusu ilerleyerek Kosova'da Haçlılarla karşılaştı. Üstün haçlı ordusu Sultan Murad Hüdavendigar'ın kurdurduğu "Topçu Ocağı"nın kullandığı topun etkisi ile dağıldı.

  Top, tarihte Türkler tarafından ilk kez Birinci Kosova Savaşı'nda kullanıldı

 3. Ömer
  Devamlı Üye
  1. Kosova Savaşı (13 89)

  Balkanlar'da yapılan Osmanlı fetihleri esnasında Sofya, Niş ve Manastır dolayları da ele geçirilmişti. Ancak Osmanlılar aynı zamanda Karama-noğulları ile de mücadeleye girişmişti. Bunu fırsat olarak değerlendiren Sırplar bir Haçlı birliği daha oluşturarak harekete geçmişlerdi. Yapılan savaşı Osmanlılar kazanmış ve sonuçta;
  • Sırp ve Bulgar Krallıkları Osmanlı egemenliğine girmiştir.
  • Osmanlılar ilk kez bir savaşta top kullanmışlardır.

  Anadolu'daki Gelişmeler

  • Ahilerin ayaklanması sonucu elden çıkan Ankara yeniden Osmanlıya bağlanmıştır.
  • Germiyanoğulları topraklarının bir kısmı çeyiz olarak Osmanlı topraklarına bağlanmıştır (Kütahya, Simav, Emet dolayları).
  • Hamitoğulları Beyliğinin Eğridir kolu satın alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  • Karamanoğulları ile sınır komşusu olunmuş, ilk Karamanlı - Osmanlı savaşları başlamıştır.
  • Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması için çalışmalar başlatılmıştır.

  Yenilikler

  • Orhan Bey döneminde kurulan Divan teşkilatı sürekli hâle getirilmiştir.
  • Yaya ve Müsellemlerin yeterli olmaması üzerine Yeniçeri Ocağı ve Kapıkulu Örgütü kurulmuştur.
  • Tımar sistemi uygulanmıştır.
  • Rumeli Beylerbeyliği oluşturularak başına Lala Şahin Paşa getirilmiştir (Eyalet teşkilatı).
+ Yorum Gönder


1.kosova savaşı kısaca,  1. kosova savaşı kısa bilgi,  birinci kosova savaşı kısaca,  1. kosova savaşı kısa özet,  1.kosova savaşı özet bilgi,  1.kosova savasi