+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Eğri Kalesinin Fethi Hakında Kısaca Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eğri Kalesinin Fethi Hakında Kısaca Bilgi
  Eğri Kalesinin Fethi hakında kısaca bilgi lütfen :d
 2. Asel
  Bayan Üye

  Eğri Kalesinin Fethi İle İlgili Bilgi

  Eğri kalesi, Budin'in 137 kilometre uzağında, Eğri suyunun kenarında müstahkem bir mevki idi. Sultan Mehmed Han, kale kumandanına ve halkına hitaben bir ferman göndererek, İslamiyet'e davet ile teslim olmasını teklif etti. Kale kumandanı bu teklifi reddederek, fermanı götüren askeri de hapsetti.

  Bunun üzerine Pâdişâh, taarruz emrini verdi. Kale beş koldan kuşatıldı ve bu kollara sadrazam Damad İbrahim Paşa, Hadım Ca'fer Paşa, Rumeli beylerbeyi Sokulluzâde Hasan Paşa ve yeniçeri ağası Veli Aga kumanda ediyordu. Yirmi üç muhasara topu bir an bile durmadan ateşleniyor ve gülleler bir biri ardına Eğri kalesine yağıyordu.

  4 Ekim günü dış kale düştü. Üç kat surla çevrili dış kalenin düşmesi, düşmanın savunmasını büyük ölçüde sarstı. Ertesi gün iç kalenin muhasarası başladı. 12 Ekim günü de iç kale teslim oldu. Kale kumandanlığına Erzurum beylerbeyi Sinan Paşa ta'yîn edildi (12 Ekim 1596).

+ Yorum Gönder