+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Fatih Sultan Mehmet’in Bir Vasiyeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DR.MATRİX
  Devamlı Üye

  Fatih Sultan Mehmet’in Bir Vasiyeti
  FATİH SULTAN MEHMET’İN BİR VASİYETİ

  FATİH SULTAN MEHMET’İN VASİYETİ
  nedir


  filan629 bildirdi: "Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmet, bizatihi alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun alduğum, İstanbul’un taşlık mevkiinde kain ve malûmu’l-hudut olan 136 bap dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki;  Bu gayrı menkulâtımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki, yevmiye 20’şer akçe alsunlar; ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim.

  Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkarlar bilâistisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası ya da mümkün ise şifayab olalar. Değilse kendilerinde hiçbir karşılık beklemeksizin Darûlacezeye kaldırılacak orada salâh bulduralar.

  Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vâki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

  Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehid ve şühedânın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizâtihi kendûleri gelmeyûb güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.
 2. Ezlem
  Üye

  Fatih Sultan Mehmet’in Bir Vasiyeti


  Sosyal yardımlaşmaya büyük önem vermiş,fakirlerin ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine ve ihtiyaçlarının giderilmesine önem vermiştir.Büyük insanlar sadece yaptıkları işlerle değil aynı zamanda insanlıklarıyla da büyük oluyorlar.

+ Yorum Gönder