+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultan Abdülaziz Dönemi Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sultan Abdülaziz Dönemi Hakkında Bilgiler
  Sultan Abdülaziz Dönemi Hakkında Bilgiler kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Sultan Abdülaziz ile ilgili Bilgi

  1876 da Mithad paşa ve ekibinin akılsız tasarruflarından dolayı dış borçlar 200 milyon altını geçiyordu. Avrupa devletleri ayağa kalktı. Devleti içte ve dışta rezil eden mithat paşa suçu Sultan Abdülaziz e yıkarak onu hal etmeye karar verdiler.  cbjq.jpg
  Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta kaldığı sürece en çok üzerinde çalıştığı konu Osmanlı Donanması'nın modernizasyonu idi. Bu nedenle o dönemlerde Avrupa devletlerinden alınan kredilerin çoğu bu konuda harcandı. Sayısı gün geçtikçe artan Osmanlı Ordusu'nun askerlerine yetecek dönemin son model top ve tüfeklerin de sağlanması Abdülaziz döneminde gerçekleşmiştir.
  Sultan Abdülâziz hükümdarlığı süresince sık sık ülke içi ve ülke dışı temaslarda bulunmuş geziler düzenlemiştir. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı Padişahı Abdülaziz'dir.

  Eyâletlerin yanı sıra Abdülaziz Batı Avrupa'da ziyaretler yapan ilk ve tek padişahtır. 1867 yılında Paris'te açılan büyük bir sanat sergisine III. Napolyon'un daveti üzerine katılan Abdülaziz, sergiden sonra imparator ile temaslarda bulunmuş İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan gezilerinden sonra da geri dönmüştür. Ayrıca Richard Wagner'in Bayreuth operasına maddi yardımda bulunmuş ve davet edilmiştir. Seyahatlerinde İngiltere kraliçesi Victoria, Belçika kralı II. Leopold, Prusya kralı I. Wilhelm, Avusturya-Macaristan imparatoru François-Josef ve Romanya Prensi I. Karol ile görüşmüştür.
  Osmanlı'da Abdülaziz döneminde Batı'yla iyi ilişkiler kurulmasına özellikle dikkat edildi. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'nın girdiği Batılılaşma süreci bu dönemde de devam etti. Ülke genelinde yeni vilâyetler ilân edildi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Eğitim sistemi örnek alınarak tekrar düzenlendi. Doğu Ekspres'in bir durağıı olan Sirkeci Garı'nın temelleri Abdülaziz döneminde atılmıştır. Abdülaziz'in 15 senelik hükümdarlığı boyunca yaptığı bazı yenilikler şunlardır;
  Yeni asker üniformaları hazırlandı.
  İlk kez posta pulu kullanıldı.
  Sahillere deniz fenerleri inşâ edildi.
  Osmanlı Bankası açıldı.
  Bugünkü Sayıştay ve Danıştay seviyesinde kurumlar oluşturuldu.
  Lise ve sanayi okulları açıldı.
  Orman madencilik ve tıp okulları açıldı.
  İtfaiye teşkilâtı kuruldu.
  Fransa, Avusturya ve İran yöneticileri İstanbul'a ziyaretlerde bulundu.

+ Yorum Gönder