+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlılar’ın Muhasara Kuvvetleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlılar’ın Muhasara Kuvvetleri Hakkında Bilgi
  Osmanlılar’ın Muhasara Kuvvetleri Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlılar’ın Muhasara Kuvvetleri İle İlgili Bilgi

  Sultan Mehmed'in muhasarası esnasında en son yapılan İstanbul surları kara tarafından iyice tamir görüp müstahkem bir durumda bulunduğu halde Marmara tarafındaki surlar hariç olarak Haliç kısmındaki surlar yalın kat olup zayıftı; fakat Haliç'in Sirkeci'den Galata'ya kadar zincirle kapalı olması sebebiyle Osmanlı donanması buraya yani Haliç'e giremediği için bu surlar emniyet altında bulunuyordu; kara surları çift duvarlı (yani içice iki sur) ve çift müdafaa hatlı idiler; birinci sur alınsa bile şehri ikinci sur müdafaa edebilirdi. En Öndeki surun duvarları alçak olmakla beraber kuvvetli olup bunun önünde de iki yüz kadem yani yedi metreye yakın yontma taşlarla örülmüş bir hendek vardı, iç taraftaki ikinci sur ise pek metin ve evvelkinden yüksekti.

  O derecede ki imparator ile meclis azaları bu çift surdan hangisini müdafaa hattı yapacaklarında tereddüd etmişlerdi; nihayet II. Murad'ın İstanbul'u muhasara ettiği zaman yaptıkları gibi surlardan ikisini de kullanmağa karar verdiler

  4.jpg
+ Yorum Gönder