+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda I. Bayezit Dönemi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  I. Bayezit Dönemi Hakkında Bilgi
  I. Bayezit Dönemi Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  I. Bayezit Dönemi İle İlgili Bilgi

  - Anadolu beylikleri üzerine yürüyerek Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları Beyliklerini Osmanlıya bağladı.1390

  - Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu.
  - Karamanoğulları ve Kadı Burhaneddin Beyliğine son vererek, Anadolu Türk Birliğini sağladı.
  - Anadolu Hisarı’nı yaptırarak İstanbul’u kuşattı. 1391
  - 1396 Niğbolu Savaşı ile Mora Despotluğu’nu hakimiyeti altına aldı ve Bulgar krallığına son verdi.

  Bayezit.jpg


  Ankara Savaşı – 1402
  Nedenleri:
  1. Timur’un doğu seferi öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
  2. Her iki hükümdarda da buluna “cihan hakimiyeti” düşüncesi.

  3. Topraklarını sürekli genişleten iki devletin birbirine komşu olması.
  4. Her iki devlete sığınan kişilerin hükümdarları kışkırtmaları.
  5. Timur’un Osmanlı topraklarına girmesi.
  Sonuçları:
  1. Anadolu Türk birliği bozuldu. Beylikler yeniden kuruldu.
  2. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.
  3. Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgası başlamış ve Osmanlı Devleti “ Fetret Devri’ne” girmiştir.  4. Bizans yıkılmaktan kurtuldu ve batıda fetihler durdu.

  Fetret Devri
  - Tarihte iki hükümdar arasında hükümdarsız geçen devreye “ Fetret Devri” denir. (1402 – 1413).
  - Yıldırım’ın oğulları; İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasındaki taht kavgasını Mehmet Çelebi kazandı ve tek başına Osmanlı padişahı oldu

+ Yorum Gönder