+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Döneminde Irak Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Döneminde Irak Hakkında Bilgi
  Osmanlı döneminde Irak hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Osmanlı Döneminde Irak Hakkında Genel Bilgi

  Bugün Irak Devleti'nin yer aldığı bölge tarihte Mezopotamya olarak adlandırılmaktadır. Fırat ile Dicle nehirleri arasında bulunan ve adını buradan alan Mezopotomya, verimli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yoğun göçe sahne olmuş, dolayısıyla da birçok farklı kültür ve halk bir arada yaşamıştır. Bu farklı yapısı ve pek çok kültürü barındırması bölgenin gelişmiş bir medeniyet olmasına sebep teşkil etmiştir. Bilinen ilk okur-yazar topluluğuna ev sahipliği yapmış ve bu özelliklerinden dolayı da "Medeniyetler Beşiği" olarak anılmıştır.Yukarıda da bahsettiğimiz gibi verimli toprakları ve doğal kaynakları yüzünden tarih boyunca birçok kez el değiştirmiş ve bölgeye uzun süre devam eden sürekli göçler, hem siyasi iktidarın belirli bir çizgi izlemesini engellemiş hem de kültürel ve teknolojik anlamda kent ve toplumların gelişimini körüklemiştir. Sümerler, Persler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Sasaniler ve daha birçok halk ve kavim Mezopotamya'da kök salmıştır.

+ Yorum Gönder