+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Döneminde Sırbistan Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Döneminde Sırbistan Hakkında Bilgi
  Osmanlı döneminde Sırbistan hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Osmanlı Döneminde Sırbistan Hakkında Genel Bilgi

  Elinizde bulunan bu çalışma 1983,1985,2001 ve 2002 yıllarında Belgrad da dahil Sırbistan'ın değişik arşiv ve kütüphanelerinde yaptığımız araştırmaların ve incelemelerin neticesidir. Amacımız Osmanlı dönemi Sırbistan Türklüğü'nü araştırmak, incelemek ve elde edilen neticeleri bilime sunmaktır. Bu yüzden çalışmanın ana bölümlerini Sırbistan'ın Türkleşmesi, İslâmlaşması ve Türklüğün yok edilişi konuları oluşturmaktadır. Asırlarca Türk toprakları olan Balkan ülkelerinden bugün sadece Sırbistan'da Türklere rastlanmamaktadır. Bu ülkede Türklere rastlanmayışın sebeplerini Osmanlı Devleti, Sırbistan, Rusya ve Avusturya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin izledikleri Sırbistan ve Balkanlar politikasında aramak gerekir. Çalışmada ele alınan konuyla ilgili bulunan Türk, Sırp, Avusturya, Rus, Fransız ve diğer belgelerin incelenmesinden sonra çağdaş bilim metodolojisi yoluyla yapılan yorumlar, tespit edilen görüşler ve tezler öne sürülmüştür.

+ Yorum Gönder