+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Döneminde Slovakya Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Döneminde Slovakya Hakkında Bilgi
  Osmanlı döneminde Slovakya hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Osmanlı Döneminde Slovakya Hakkında Genel Bilgi

  Slovakya Cumhuriyeti, Orta avrupa’da yer alan Slovakya Cumhuriyeti; 49.035 km² yüzölçümüne sahip küçük bir ülkedir. Polonya, Ukrayna, Macaristan, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

  osmanlı döneminde slovakya2.jpg

  Slovakya uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Araştırmalar M.Ö. 200.000 ile 35.000 yılları arasında, Slovakya topraklarında, insanların yaşadıklarını belirlemiştir. 1940 yılında, Batı Slovakya’da bulunan, “Moravya Venüsü” adını taşıyan paelotik heykelin 23.000 yıl öncesine ait olduğu belirlenmiştir. Ülke toprakları M.Ö. V. yüzyılda Keltler tarafından, X. yüzyılda bir Alman Kabilesi olan “Marcomanni” tarafından istila edilmiştir. M.Ö. I. yüzyılda bölgeye Romalılar gelmiş, Romalılar I. ve IV. yüzyıllar arasında Bratislava yakınında “Gerulata Garnizonu’nu” kurmuşlardır. V. ve VI. yüzyılda ise Slav kabileleri Tuna düzlüklerine yerleşmişlerdir. Batı Slav kabilelerinin ilk devleti olan “Samo Sömürgesi (Samo`s Dominion)” Slovak İsyanı’na liderlik eden Samo tarafından, 623-658 yılları arasında, Batı Slovakya, Bohemya ve Moravya topraklarında kurulmuştur. Avarların, Frank Kralı Charlemagne tarafından yenilmesinden sonra ise bölgede Nitra ve Moravya prenslikleri kurulmuştur. 833 yılında Moravya Prensi I. Mojmír bu iki prensliği birleştirerek “Büyük Moravya İmparatorluğu’nu (Great Moravian Empire)” oluşturmuştur. Bu imparatorluk Macarlar tarafından yıkılmış, 1000 yılından sonra Slovakya'nın büyük bölümü Macaristan Krallığı’nın bir parçası olmuştur. Bu dönemde madencilik ve ticaret nedeniyle Slovakların refah düzeyi artmış, kendi dil ve kültürlerini devam ettirmelerine izin verilmiştir. Bu ilerleme Moğol İstilasıyla 1241-1242 yılları arasında kesilmiş ise de daha sonra yeniden devam etmiş, birçok şehre özel kraliyet imtiyazları tanınmış, Alman göçmenlerin Slovakya topraklarına yerleşmelerine izin verilmiştir.


  1526 yılında Mohaç Savaşı’nda Osmanlılara karşı Macar Krallığı büyük bir yenilgiye uğramış, ülkenin güney bölümlerinde yapılan savaşlar sonrasında Osmanlılar, Macaristan'ın bir çok bölgesini ele geçirmiş, bu durum 1556 yılına kadar devam etmiştir. Bu dönemden sonra ülke siyasi karmaşa içine sürüklenmiş, ikiye bölünmüş olan Macar soyluları John Zápolya (1526-1540) ile Ferdinand Habsburg’u (1527-1540) kral seçmişler. Bu iki krala bağlı orduların çatışmaları ülkeyi zor durumda bırakmıştır. 1541 yılında Türklerin Buda'yı fethetmesiyle ülke üçe bölünmüş, Slovakya ve batı Hırvatistan toprakları ile “Burgenland” adı verilen bölge Habsburg tarafından yönetilmiş, ülkenin doğu toprakları ve Erdel Beyliği Osmanlı İmparatorluğu’na vergi vermeyi kabul ederek, Osmanlı'nın üstünlüğünü tanımış, başkent Buda ve geri kalan orta Macaristan toprakları Osmanlı İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline getirilmiştir. Macaristan’ın yeni başkenti 1536yılında Pressburg (Bratislava) olmuş, başta Habsburg Maria Theresa olmak üzere 19 Macaristan Kralı’nın taç giyme töreni Pressburg’da yapılmıştır.


  1683-1699 yılları arasında bir grup Avrupa devletinin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı giriştikleri “Kutsal İttifak Savaşları” sonrasında Avusturya’nın Macaristan üzerinde egemenlik kurmasıyla Slovakya'nın önemi azalmıştır. Ancak Slovakya XX. yüzyıla kadar Macaristan'ın bir parçası olarak önce Avusturya İmparatorluğu'nun, 1867 yılından sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun içinde yer almıştır.


  Avusturya Macaristan İmparatorluğu I. Dünya Savaşı sonunda yıkılınca 28 Ekim 1918 tarihinde Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya, ve Karpat Rutenya’nın birleşmesiyle ilk “Çekoslavakya Cumhuriyeti” kurulmuştur. Ancak Slovakya Nazi Almanyası ile anlaşarak daha sonra Çekoslovakya'dan ayrılmış, 14 Mart 1939 tarihinde bağımsız “Slovakya Devleti” kurulmuştur. Slovakya Devleti başlangıçtan itibaren Nazi Almanyası’nın bir parçası olmuş, Almanya tarafından işgal edilmiştir. 1944yılında orta Slovakya’da nazilere karşı ulusal bir ayaklanma başlamış, Nazi İşgali 9 Mayıs 1945 tarihinde Sovyet ve Amerikan birliklerinin ülkeye girmesiyle sona ermiştir. 1945 yılında Çek ve Slovaklardan oluşan “Çekoslovakya Devleti” yeniden kurulmuş, 1948 yılında ülke yönetimi komünistlerin eline geçmiş, 41 yıl boyunca Çekoslovakya, Doğu Bloğu içinde yer almıştır. 5 Ocak 1968 tarihinde iktidara gelen “Alexander Dubček” “siyasi bir liberalleşme dönemi başlatmış, Ancak “Prag Baharı” adı verilen bu dönem aynı yılın 20 Ağustos tarihinde Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve “ Varşova Paktı” müttefiklerinin (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesiyle sona ermiştir. Kasım 1989 tarihinde Çekoslovakya; “Kadife Devrimi ” adı verilen bir devrimle kapitalizme geçmiştir. 1 Ocak 1993 tarihinde ülke Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere iki ülkeye ayrılmıştır. Ayrılma sonrası her iki ülkede geniş kapsamlı ekonomik reformlar gerçekleştirilmiştir. Slovakya 29 Mart 2004 tarihinde NATO, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB'ne üye olmuştur.

+ Yorum Gönder