+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Yahya Efendi Tekkesi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yahya Efendi Tekkesi Hakkında Bilgi
  Yahya Efendi Tekkesi hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Hakkında Genel Bilgi

  Yahya Efendi Tekkesi 13.jpg

  Yahya Efendi Tekkesi, Beşiktaş'ta, Yıldız mahallesi, Yahya Efendi Çıkmazı'nda yeralmaktadır. Yahya Efendi tarafından 1538'de kurulmuştur. Tekke, mescid, tevhidhane, medrese, hamam, mezarlık ve çeşitli evlerden oluşan bir külliye niteliğindedir. Tekkeye zaman içinde farklı mekanlar eklenmiştir. Bu durum yapıyı girift ve aynı zamanda organik bir hale getirmiştir. Tekkenin bir diğer özelliği ise mimari yapıların doğal çevre ile kurduğu yakın ilişkidir. Yahya Efendi Tekkesi, postnişin olan Yahya Efendi zamanında Üveysilik olarak adlandırılan tasavvuf ekolüne bağlanmıştır. Daha sonra tekke Kadiriliğe ve Nakşibendiliğe intisap etmiş ancak Üveysiliğin etkisi de devam etmiştir.

+ Yorum Gönder