+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi önemli Olayları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi önemli Olayları Hakkında Bilgi
  osmanlı devleti yükselme dönemi önemli olayları hakkında bilgi 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Önemli Olayları İle İlgili Bilgi

  FATİH DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI

  BALKANLARDA FETİHLER ANADOLU'DA FETİHLER ve SEFERLER DENİZLERDE FETİHLER ve SEFERLER
  Belgrat hariç bütün Sırbıstan (1459)
  Arnavutluk (1478)
  Bosna-Hersek (1462-1464)
  Eflak (1462)
  Boğdan (1476)
  Mora Yarımadası (1460) • Cenevizlilerden Amasra alındı (1459)
  • Candaroğullarından Sinop alındı (1460)
  • Karamanoğullarından Konya ve Karaman (1466)
  • Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.(1461)
  • Otlukbeli Savaşı yapıldı.(1473) (Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan ile Fatih Sultan Mehmet.arasındaki bu savaşı Osmanlılar kazandı.) • Ege Adaları alındı.(Taşoz,Eğriboz,Limni, Semendirek,İmroz,Midilli ve Bozcaada)
  • Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı (1478)
  • Adriyatik Denizi’nde; Kefalonya,Ayamavra ve Zanta adaları fethedilmiştir.Ancak buralar,
  Otranto (İtalya)Seferi sonucunda kaybedilmiştir.  II. BAYEZIT DÖNEMİ (1481–1512)

  DÖNEMİN ÖNEMLİ OLAYLARI

  1. Cem Sultan Olayı
  2. Osmanlı-Venedik İlişkileri
  3. Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı
  4. Osmanlı-Memlük İlişkileri
  5. Anadolu'da Türk Birliğini Sağlama Çabaları.

  YAVUZ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI:
  1- Şehzadeler Sorunu
  2- İran Seferi ve Çaldıran Savaşı (1514)
  3- Turnadağ savaşı (1515)
  4- Mısır Seferi (Memluk Seferi)

  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ(1520-1566)

  Yavuz Sultan Selim'in Şark Çıbanı hastalığından ölmesi üzerine oğlu I. Süleyman herhangi bir taht kavgasına girmeden padişah olmuştur. Çünkü Yavuz'un hayattaki tek oğluydu.

  DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ

  A) İÇ İSYANLAR (Mısır ve Anadolu İsyanları)

  1) Canberdi Gazali İsyanı (1521) : Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memluk komutanlarından Canberdi Gazali, Yavuz'un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.
  2) Ahmet Paşa İsyanı (1524) : Kanuni döneminde sadrazam olmayı beklerken Mısır’a vali olarak tayin edilen Ahmet Paşa ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.
  NOT : Bu iki isyan hareketi, Memluk Devletini yeniden kurmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Mısır isyanları olarak da bilinmektedir.

  3) Baba Zünnun İsyanı (1526) : Yozgat’ta arazi meselesinden ve vergilerin ağır olduğu konusunda çıkmış gibi gösterilen bir Şii ayaklanmasıdır.
  4) Kalenderoğlu (Kalender Çelebi ) İsyanı ( 1527) : Tımarların haksız yere ellerinden alındığını ileri sürerek ve Konya'da Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini ileri süren Kalenderoğlu tarafından çıkarılmış bir şii ayaklanmasıdır.
  NOT : Bu iki isyan hareketinin ortak noktası,Anadolu’da Şiiliği yaymak isteyen ayaklanma olmalarıdır.


  II.SELİM DÖNEMİ (1566-1574)

  Kanuni’nin 1566 yılında ölümüyle tahtın tek varisi olan (diğer kardeşlerini Hürrem Sultan’ın etkisiyle Kanuni ortadan kaldırmıştır) Kütahya valisi Şehzade Selim başa geçti. Hem dirayet hem de ilim noktasında kendinden önceki padişahların seviyesinde değildi. Bu dönem de kazanılan başarılarda sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın dirayetli siyasetinin de rolü büyüktür. Bu sebeplerden ötürü bu dönemi Sokullu dönemi olarak adlandırmak daha doğrudur. Osmanlı tarihinde ilk defa ordunun başında sefere çıkmayan padişah olan II. Selim aynı zamanda İstanbul’da ölen ilk padişahtır. Edirne’de Selimiye camiini inşa ettirmiştir.

  DÖNEMİN ÖNEMLİ OLAYLARI
  Avusturya ile Antlaşma (1558)
  Zigetvar seferinden sonra Avusturya Arşidükü Maksimilyen’in barış istenesi üzerine 1533 İstanbul antlaşmasına benzer bir antlaşma imzalandı. 1593 yılına kadar savaş yapılmadı. Avusturya’ya da bazı ayrıcalıklar tanındı.
  Yemen’in Fethi (1568)
  Yemen I. Hint seferi sonrasında Hadım Süleyman Paşa tarafından alınmış fakat denetim bir türlü sağlanamamıştı. Topal Mutahhar isyan etti. İki eyalet olarak düzenlenen Yemen tek eyalet haline getirilerek Özdemiroğlu Osman Paşa vali olarak gönderildi. Mısır valisi Sinan Paşa’nın da desteğini alan Özdemiroğlu kesin Osmanlı hakimiyetini sağladı.
  Sakız Adasının Fethi (1568)
  Sakız adası Cenevizlilerin elinde bulunuyordu. Fatih döneminden beri adadan vergi alınıyordu. Adanın korsan yatağı haline gelmesi üzerine Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından Sakız alındı.
  Endonezya (Sumatra) Seferi (1568-1569)
  Portekiz saldırıları karşısında Sumatra adasında hüküm süren Açe sultanlığı Osmanlı devletinden yardım istedi. Kurtoğlu Hızır Reis görevlendirildi. Endonezya’daki Müslüman Açe sultanlığına Portekizlilere karşı savaş araç gereçleri ve uzman asker yardımında bulunuldu.
  Kıbrıs’ın Fethi (1571)
  Nedenleri:
  1. Kıbrıs’ın jeopolitik konumunun çok önemli olması
  2. Anadolu, Suriye ve Mısır arasındaki deniz yolu güvenliğinin adayı almayı zorunlu hale getirmesi
  3. Venediklilerin Osmanlı tüccar ve gemilerine saldırması
  4. Kıbrıs’ın zengin bir ülke olması
  5. Doğu Akdeniz hakimiyetinin adanın alınmasını zorunlu kılması
  II. Selim adanın fethini istemesine rağmen Sokullu buna karşı çıkıyordu. Sokullu adanın fethinin Avrupalıların haçlı seferine sebep olacağını ileri sürüyordu. Vezir Lala Mustafa paşa serdarlığında ve komutasındaki donanma ve ordu bir yıllık savaştan sonra adayı fethettiler. Antalya, Adana ve Yozgat sancaklarından getirilen halk adaya yerleştirildi.
  Sonuçları:
  1. Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı egemenliğine girdi.
  2. Mısır yolunun güvenliği sağlandı.
  3. Anadolu’yu savunmak üzere bir iç savunma hattı oluşturuldu.
  4. Kıbrıs’ın fethi, İnebahtı deniz savaşına sebep oldu.
  İnebahtı Deniz Savaşı (1571)
  Kıbrıs adasının alınması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Papanın teşviki ile kurulan haçlı donanmasına Venedik, İspanya, Malta, Papalık ve diğer İtalya devletleri katıldı. Don Juan idaresindeki haçlı donanması İnebahtı yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı donanması yok etti. Sadece Uluç( Kılıç ünvanı verilecek) Ali Reis büyük bir başarı göstererek donanmanın bir kısmını kurtarabildi. Kapdanıderya Müezzinzade Ali Paşa kara askerleriyle savaş yapması yenilgide etkili olmuştur. Haçlı donanması da büyük yara almıştı. Osmanlı Donanması ilk kez yakılmıştır.
  Osmanlı donanması kısa süre içinde tekrar oluşturuldu.(1572) Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Vergi ödemeyi ve Kıbrıs’ın Osmanlı toprağı olduğunu kabul ettiler. Sokullu bu yenilgi üzerine “Kıbrıs’ı almakla kolunuzu kestik. Siz İnebahtı’da sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol çıkmaz ama kesilen sakal daha gür çıkar ” sözünü söylemiştir. Donanma yeniden inşa edilmiş ama yapılan bu büyük harcama Osmanlı ekonomini oldukça zorda bırakmıştır.
  Tunus’un Fethi (1574)
  Tunus Barboros hayrettin Paşa döneminde fetih edilmiş ancak, İspanyollar 1543 de geri almıştı. İnebahtı yenilgisinden sonra tekrar oluşturulan Osmanlı donanması 40 yıldır İspanyolların elinde olan Tunus’a Yemen valisi Kılıç Sinan Paşa ve Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından düzenlenen seferle 1574 de Tunus fethedilmiştir.

  III.MURAT DÖNEMİ (1574-1595)

  Osmanlı toprakları bu dönemde en geniş sınırlara ulaşmıştır. Yeniçeri ocağına devşirme dışı kimseler de ilk kez bu dönemde alınmıştır. 1578’te İngiltere’ye de ilk kapitülasyon verilmiştir. Sultan III.Murat hem YÜKSELME DÖNEMİ hem de DURAKLAMA DÖNEMİ padişahıdır.

  DÖNEMİN ÖNEMLİ OLAYLARI

  LEHİSTAN’IN HİMAYE ALTINA ALINMASI (1575) –POLONYA VE LİTVANYA-

  İlk Osmanlı-Lehistan savaşı 1484’te II. Bayezid döneminde Kili ve Akkerman kalelerinin fethi esnasında yapılmıştı. Lehistan kralının veliaht bırakmadan ölümü üzerine Fransa’nın da desteğini alarak Osmanlı Devleti müdahale etti ve kendi adayı Erdel prensi Baturi’yi kral seçti. Böylece Lehistan Osmanlı himayesine girmiş oldu. Böylece Osmanlı devleti Baltık denizine ulaşmış oldu. 1587 yılına kadar Lehistan’da Osmanlı hakimiyeti devam etti.
  FAS’IN HİMAYE ALTINA ALINMASI (1577)
  Fas Sultanlığında taht mücadelesinin başlaması üzerine bir grup Portekiz’den bir grup ise Osmanlı’dan yardım istemişti. Portekiz’in müdahalesi üzerine Osmanlı devleti de Fas’a girdi.
  Osmanlı kuvvetleri Ramazan Paşa idaresinde Vadi’s Sebil (Vadi’s Seyl-Kasrü’l-Kebir) Savaşı’nda Portekiz kuvvetlerini yok etti. Portekiz kralı Sebastian savaşta öldü. Fas’da Osmanlı taraftarı bir kişi kral seçilerek himaye altına alındı. Böylece Mısır’dan Fas’a kadar tüm Kuzey Afrika Osmanlı yönetimine geçti. Osmanlı devleti Hint deniz seferlerinde yenemediği Portekizleri karada mağlup etmişti. Bu savaştan sonra Portekiz kendisini uzun müddet toparlayamamış ve İspanyol işgaline uğramıştır. Hint ticaret yolunun kontrolü ise İngiltere ile Hollanda’ya geçmiştir.
  OSMANLI-İRAN SAVAŞLARI (1578-1590): (Duraklama Dönemi başlığı altında da verilmiştir.)
  II. İsmail Amasya anlaşmasını bozdu. Ancak fazla yaşamayınca önemli bir gelişme olmadı. İran’ın bölgeye yayılma gayretleri, Bölgedeki Sünni halka baskı yapması, Rus ilerlemesi, Kırımla doğudan kara bağlantısı kurma gayeleri ile Kafkasya seferi yapıldı. Geceleyin meşaleler altında devam eden (Meşaleler Savaşı) savaşları Osmanlı devleti kazandı. Kafkaslar Osmanlı denetimine girdi.
  Ferhat Paşa (İstanbul) Anlaşması (1590)
  İran’ın isteği ile yapılan bu anlaşmayla Tebriz, Karabağ, Gence, Gürcistan ve Luristan Osmanlı devletine bağlandı. Böylece doğudaki en geniş sınırlara ulaşılmış oldu.

  Yeniçeri İsyanları: İran’la anlaşma yapıldıktan sonra yeni çeri isyanları oldu. İsyanların görünürdeki sebebi ulufe ise de asıl sebep devlet teşkilatındaki bozulmanın başlamasıdır. İlk defa yeniçeri ocağına rasgele kimseler bu dönemde alınmıştır. İsyan eden yeniçerilerin istekleri yerine getirilmiştir. 1589 da meydana gelen yeniçeri isyanına Beylerbeyi Vak’ası denir.
  NOT :
  1) Yeniçeri Ocağı,Sultan I.Murat döneminde kurulmuş,II.Murat döneminde devşirme sistemi ve Kanun-u Kadim ile bu ocağın asker ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış,II.Murat döneminde de bu ocağa kanuna aykırı olarak asker alınmaya başlanmıştır.
  2) Osmanlı Tarihi’nde ilk yeniçeri isyanı 1446’da Fatih’in ilk kez tahta çıkmasından sonra meydana gelen BUÇUKTEPE İSYANI’dır.

+ Yorum Gönder