+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Divan Üyeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Divan Üyeleri
  osmanlı devleti yükselme dönemi divan üyeleri hakkında bilgi 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Divan Üyeleri Hakkında Bilgi

  Asil Üyeler :
  Padişah, Sadrazam, Kadıasker (Kazasker), Defterdar, Nişancı.
  Üyeler : Rumeli Beylerbeyi, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası. (Üyedirler ama her zaman katılmazlar)
  Üye olmayan : Şeyhülislam (İhtiyaç olursa çağırılır üye değildir).
  Divanı-ı Hümayun (Özet) : Divana üç sınıf katılır.
  Bunlar; Seyfiye Sınıfı, İlmiye Sınıfı ve Kalemiye Sınıfı.
  Seyfiye Sınıfı : Sadrazam, Kubbealtı Vezirleri, Yeniçeri Ağası, Kaptanı-ı Derya.
  İlmiye Sınıfı : Kazaskerler, Şeyhülislam.
  Kalemiye Sınıfı : Nişancı, Defterdar, Reisülküttap

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Peki Osmanlı Devletinde Divan Üyeleri


  Osmanlı Devleti her ne kadar padişahın egemenliğinde yönetilse de devletin çeşitli işleri için bir divan bulunmaktaydı. Divan-ı Hümayunda padişah, vezir, Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, Şeyhülislam, Kaptanı Derya ve nişancı bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise yeni bir uygulamayla padişah divanı arkada bir bölümden takip etmiş bu şekilde veziri azamın görüşlerini daha rahat söylemesi sağlanmıştır. Bu nedenle divana veziri azam başkanlık yapmış ve bu şekilde yönetimde padişaha yardımcı olmuştur.

  Her bir divan üyesinin farklı görevi vardır. Veziri azam padişahtan sonraki en yetkili kişidir ve padişahın mührünü taşır. Vezir ise veziri azamdan sonra en yetkili kişidir. Sadrazamın altında çalışır ve onun verdiği görevleri yapar. Kazaskerler ise Anadolu’da ve Rumeli’de olmak üzere 2 adettir. Kazaskerler adli işlerden sorumludur ve adli görev yapan kadı ve müderris atamalarından sorumludur. Bugünkü karşılığı yargıçtır. Defterdarlar da Kazaskerler gibi Anadolu ve Rumeli’de olmak üzere 2 tanedir. Devletin mali işlerinden sorumludur ve Maliye Bakanı gibi görev yaparlar. Nişancı devlet topraklarının gelirlere göre deftere kaydını yapar ve tapu, kadastro işlerine bakar. Şeyhülislam devlet için alınan kararların dine uygun olup olmadığı karar verir ve ona göre fetva verirdi. Sadrazam ile eşit rütbededir ve asli olarak divan üyesi değildir. Şeyhülislama gerekli olunan konularda divana çağrılırdı. Kaptanı Derya devletin denizcilik ile ilgili işlerini yürütür ve donanmalara bakar. Divanın asli üyesi değildir ancak gerekli konularda çağrılırdı.

+ Yorum Gönder


osmanlı devleti yükselme dönemi divan üyeleri,  osmanlı kuruluş yükselme dönemi divan ı humayun üyeleri ve görevleri,  yükselme dönemi divanı hümayun,  yükselme dönemi divan üyeleri,  yükselme döneminde divan üyeleri,  yükselme döneminden sonra divanı hümayun üyelri