+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı savaşa nasıl hazırlanırdı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı savaşa nasıl hazırlanırdı
  osmanlı savaşa nasıl hazırlanırdı kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Osmanlı savaşa nasıl hazırlanırdı

  Osmanlı savaşa nasıl hazırlanırdı hakkında yazı  Osmanlı İmparatorluğu 3 kıta 7 denize nasıl hükmetti? Hangi savaş taktiğini kullandı? Osmanlı’nın en ünlü savaş zaferleri: Niğbolu zaferi, İstanbul’un fethi’ Kırım’ın fethi, Mercidabık zaferi, Ridaniye zaferi, Belgrad’ın fethi, Rodos’un fethi, Trablusgarp’ın fethi, Preveze zaferi, Kıbrıs’ın fethi, Tunus’un fethi, Haçova zaferi, Kanije zaferi, Eğriboz zaferi, Fas’ın fethinasıl gerçekleşti? Akıncılar kimdir, nasıl savaşa hazırlanırlardı? İlk Akıncı beyi kimdir? Osmanlı’nın yükseliş çağlarında, XV. ve XVI. asırlarda kazandıkları savaşların gerçekçi bir açıklaması yapılmış değildir. Türk ordusunun, çok defa kendinden kalabalık bağlaşık Avrupa ordularını yendiğini yazan tarihler, bu zaferleri, Türk askerinin kahramanlığının ötesinde bir açıklamaya bağlamak lüzumunu duymamışlardır. Halbuki Osmanlı Cihan İmparatorluğunun kurulmasını sağlayan bu zaferlerin sırları, sanıldığından daha girifttir. Osmanlı savaşa başlamadan önce siyasî hazırlık yapardı. Savaşılacak devlet ve çok defa devletlerin jeopolitik durumları göz önüne alınır, bağlaşıklarından ayrılmaya çalışılır, büyük bir diplomatik gayret sarfedilirdi. Bu, çok dikkat ve incelik isteyen bir işti. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bazen, Fâtih Sultan Mehmed zamanında olduğu gibi, 20 küsur devletle birden savaş hâlinde bulunurdu. Savaşılacak kuvvetlerin hesabı iyice yapıldıktan sonra, Osmanlı ordusunu savaşa hazırlama çalışmaları başlardı. Osmanlı ordusu, daima savaşa hazır, meslekleri askerlik olan bir kitleden müteşekkil bir kuruluştu. Ancak orduyu, toplamak ve savaş alanlarına götürmek meseleleri önemliydi. Ne kadar kuvvetin ne zaman ve nerede yığınak yapacağı ve hangi yolların geçileceği kararlaştırılırdı. Bu yolların hangi konaklarında ne miktar yiyecek, yem ve cephane bulundurulmak icap edeceği hesaplanır, oraların sancak ve alay beylerine, kadı ve nâiplerine emirler gönderilirdi. Yol üzerindeki defoların mevcudu öğrenilirdi. Geçilecek yolların durumu, köprülerin vaziyeti, ne kadar zamanda ne kadar kuvveti geçirebileceği İncelenirdi. Çok defa ordu yürüyüşe geçmeden önce yollar, son bir bakım ve kontrolden daha geçirilirdi. Orduda da en önemli askerler akıncı birlikleriydi. Osmanlı yükselme devrinde, Avrupa’nın her noktasında, Tımar, Zeamet ve Has olarak 3 ayrı grup arazi tespiti yapmıştı. Oradaki kişiler, o toprakların sahibi olanlar, asker beslemek mecburiyetindeydi. O askerlere “Akıncılar” deniliyordu. Akıncı, akın yapan askerdi. Akıncı; öncü, gönüllü, kelle koltuktaydı. İlk, akıncılar akardı atlarıyla düşman iline. Arkadan gelen askerin güvenliğini sağlarlardı. Yolları kontrol altına alırlar, istihbarat toplarlardı.

+ Yorum Gönder


osmanli nasil savas yapardi onden kimler giderdi