+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı nasıl beylik oldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı nasıl beylik oldu
  osmanlı nasıl beylik oldu kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Osmanlı nasıl beylik oldu

  Osmanlı nasıl beylik oldu hakkında yazı  Osmanlı, kurulduğu dönemde, Anadolu’da bulunan bir çok beylik veya devlet ondan kat ve kat daha güçlüydü. Beyliğin doğu tarafında yeni kurulmuş Türk beylikleri, İlhanlı ve onun kuklası durumuna gelen Anadolu Selçuklu Devleti, batı tarafında ise Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu vardı. Osman Gazi ve ondan sonra gelen hükümdarlar stratejileri ve jeopolitik konumları sayesinde sağlam şekilde ilerlediler. Osman Gazi, batı tarafına yönelip hem gaza yapıp prestij elde edecek hem de daha güçsüz bir devlete karşı mücadele edecek ve sadece savaşmayacak ele geçirdiği bölgelere Osmanlı barışını sağlayan kurumlarını götürecekti.

  Hanedanın kurulması ve Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını 1302 olarak kabul etmekteyiz. Osman Gazi’nin almak istediği iki şehir vardı. Bunlar; İznik ve Bursa. İlk önce İznik’i fethetmek istedi ve kuşatma esnasında arkasını sağlama almak için Yenişehir Bursa yolu üzerinde bulunan Koyunhisar ve Marmaracık kalesini itaat altına aldı. Bu hamleden sonra İznik’i kuşattı. İmparator, şehri kurtarmak için Heteriarch Muzalon’u görevlendirdi. Bunun üzerine Osman Gazi kuşatmayı kaldırıp; Roma Köprüsü, Yanık Değirmen, Aşıt, Zincirli Çınarlar, Valide Köprü, Yıkık Roma Köprüsü ve Çobankale üzerinden Yalak Ovası’na geldi. Ancak Çobankale Yalak Ovası’nı kapattığından bir gece baskını ile ele geçirildi ve Yalak Ovası’nda, Heteriarch Muzalon’u yendi. Bu zaferi Bapheus (Koyunhisar) savaşı olarak bilmekteyiz. Bu savaşta Osman Gazi karizmatik otoriteye sahip oluyor.

  Karizmatik otorite: “Karizma” kavramı, bireysel olarak şahsı sıradan insanlardan ayıran ve onun doğaüstü, olağanüstü ya da en azından bazı özel istisnai güçlere ya da niteliklere sahip sayılmasına yol açan belli bir nitelik anlamında kullanılır. Bunlar sıradan insanların ulaşamadığı ancak kutsal, ilahi kökenleri olan ya da örnek oluşturan özelliklerdir ve bir kişi bu özellikler temelinde lider sayılır. İlkel şartlarda bu özel saygı, peygamberlere, hekimlere, avda liderlik yapanlara ve şavaş kahramanlarına gösterilir.1 1302 yılında yapılan bu savaşta Osman Gazi diğer beyliklerde bulunan gazilere göre karizmatik bir otoriteye sahip olmuş ve daha sonra bu gaziler, Osman Gazi’nin itaati altına girmişlerdir.

+ Yorum Gönder