+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri nelerdir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri nelerdir kısaca
  tımar sisteminin bozulmasının nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri kısaca

  Avrupa'da ateşli silahların 16.yüzyıl boyunca yaygınlaşması Avusturya cephesinde atlı süvarilerin ve sipahilerin savaş gücünü azaltmıştı. Bu durum ateşli silahlarla eskiden beri donanmış olan Yeniçerilerin önemini arttırdı. Yeniçeriler maaşlarını doğrudan doğruya hazineden nakit para (ulûfe) biçiminde almaktaydılar. Yeniçerileri birlikleri sayısının büyümesi Osmanlı maliyesinde nakit para ihtiyacını artırdı. Nakit gereksinimini hızlı bir biçimde karşılamanın başlıca yolu vergilerin iltizam yöntemiyle toplanmasıydı. Sözü geçen yöntemin 16. yüzyıl sonlarında başat hale gelmesiyle tımarların gerek askerî, gerekse ekonomik anlamda belirleyici bir önemleri kalmamıştır. Tımarlar bundan sonra varlıklarını bir kalıntı kurum olarak 19. yüzyılın başlarına değin sürdürecektir.Tımar sistemi Tanzimat Fermanıyla 1839 yılında kaldırılmıştır

+ Yorum Gönder


tımar sisteminin bozulmasının nedenleri,  tımar sisteminin bozulma nedenleri,  tımar sisteminin bozulması,  tımar sisteminin bozulması nedenleri,  Timar sisteminin bozulmasinin nedenleri