+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Xviii. yüzyıl ıslahatlarından istenen başarının elde edilememesinin nedenleri nelerdi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Xviii. yüzyıl ıslahatlarından istenen başarının elde edilememesinin nedenleri nelerdi
  kısaca xviii. yüzyıl ıslahatlarından istenen başarının elde edilememesinin nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Xviii. yüzyıl ıslahatlarından istenen başarının elde edilememesinin nedenleri nelerdi

  Kısaca Xviii. yüzyıl ıslahatlarından istenen başarının elde edilememesinin nedenleri


  Ø Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Cezayirli Gazi hasan paşa tarafından ıslahatlar yapıldı.Ø Yeniçeri sayımı yapıldı.

  Ø Ulufe alım satımı yasaklandı.

  Ø Lağımcı ve humbaracı ocakları düzenlendi. Sürat topçusu ocağı kuruldu.

  Ø Denizcilik alanında düzenlemeler yapıldı ( Levent teşkilatı kaldırıldı).

  Ø İstihkâm okulu açıldı. Yerli malı kullanımı teşvik edildi

  III. Selim Dönemi Islahatları (1789–1807)


  Bu dönemin ıslahatlarına Nizam-ı Cedit (yeni düzen) adı verilir.

  Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı.

  Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu.

  Avrupa’nın büyük şehirlerine ilk kez sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin)

  Kara ve deniz mühendis haneleri modernleştirildi.

  Fransa ve İsveç’ten öğretmen askerler getirildi.

  Fransızca devletin resmi yabancı dil oldu.

  Üsküdar’da Matbaa-i Amire adıyla resmi devlet matbaası kuruldu.

  Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

  Kadıların görev yerlerine gitmeleri sağlandı.

+ Yorum Gönder


18.yüzyıl ıslahatlarından istenen başarının elde edilememesinin nedenleri nelerdir