+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Cem Sultan Saltukname’yi Nasıl Buldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Cem Sultan Saltukname’yi Nasıl Buldu
  Cem Sultan Saltukname’yi Nasıl Buldu

  İstanbul’un fethinden altı sene sonra 1459da Edirne’de doğan Cem Sultan 10 yaşında iken Kastamonu’da beş sene sonra da ağabeyi Şehzade Mustafa’nın vefatı üzerine Konya’da Sancakbeyi olmuştur.
  Konya’ya gitmeden önce bir gün dostu Ebulhayr Rumi ile birlikte Edirne’den Balkanlara doğru bir seyahat yapmış ve Babadağı Bölgesinde halk ile yaptığı sohbetlerde bir şeyin farkına varmış: Halk arasında anlatılagelen zengin bir menkıbe kültürü. Sarı Saltuk’un merkezinde bulunduğu bu kültürün önemini farkeden genç şehzade hemen gereğini yapmış ve yanındaki dostuna görevini vermiş: Bu menkıbeleri topla!

  Ebulhayr Rumi Tarafından kaleme alınan ve 500 sene sonra Şükrü Haluk Akalın himmetiyle yeni harflere aktarılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca üç cilt halinde basılan Saltukname sadece Balkanlardaki dini, tasavvufi, siyasi ve askeri hayatın detaylarını arttırmakla kalmamış o günkü İslam dünyasının her köşesinden haberlerde aktarmıştır. Hindistan’dan Habeşistan’a, Türkistan’dan Lehistan’a uzanan geniş bir coğrafyada Hz. Peygamber’den Hz. Fatih’e, Hz Osman’dan Osman Gazi’ye Karaca Ahmet Sultan’dan Emir Sultan’a, Gıyaseddin Keyhüsrev’den Mevlana’ya uzanan büyük şahsiyetlerin menkıbelerini de tatlı bir üslupla bize taşımıştır.

  Mesela Menakıbname’nin değişik sayfalarında Osmangazi’ye yaptığı tavsiyeler, ettiği dualar bize aynı zamanda bir devlet başkanında bulunması gereken özellikleri de ihtiva etmektedir:
  •Yüzün ağ olsun. Feth ve nusret ve devlet senindir. Hak Teala senin nesline bereketler ve kuvvetler ve feth versin. Zürriyetin kesilmesin, saadet ve devlet sizden ırak ve kem olmasın.
  •Zinhar dininiz babında azman! Yaramazlık eylemen Hak Teala azgın kulunu sevmez. Onun üstüne bir kulunu musallat eder, helak ettirir.
  •Gafil olma, emr-i şer’e tutun, adl edin zulüm etmeyin, ihsan eyle şerden kaçın, iyi sözü tut haram yeme.
  •Zulmü terk et. Halkı iyi tut.
  •Oğlum Osman kerem eyle! Ne kadar öte yakada kavmin varsa göçürgil ki Müslümanlık bu yerde çoğala. Arab, Acem seni göre bu diyara gelmeye heves edip gazaya talib olalar. Bu yer sizin mülkünüz olsun.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Fatih Sultan Mehmedin en küçük oğlu olan Cem sultanın yaşamı gerçekten çok fazla acılarla geçmiştir. Annesi Gülçiçek Hatun oğlunun tahta gelmesi için onu teşvik ediyordu bu yüzden babası öldükten sonra bunun için çalışmalar ve isyanlar yapan Cem sultanın ömrü Roma İmparatorluğunda sığınmasıyla kötü bir şekil alır çünkü Roma onu sürekli Osmanlıya karşı kullanmıştır.
+ Yorum Gönder