+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Hilafet Tarihi ve Osmanlıya Geçişi ve Kaldırılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Hilafet Tarihi ve Osmanlıya Geçişi ve Kaldırılması
  Hilafet Tarihi ve Osmanlıya Geçişi ve Kaldırılması

  Hilafet Hz Ebu Bekir ile Başlar Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid ile son bulur. Yavuz Sultan Selim ile de Osmanlıya geçer.


  Hilafet, (İmamet veya devlet başkanlığı) Hz. Peygamber’in vefatı ile İslam toplumunun karşılaştığı başlıca meselelerden biridir. Hatta, önemi bakımından lslamın ve onun geleceğinin bağlı bulunduğu birinci meseledir. Hz. Peygamber’in vefatı üzerine Medine’nin yerlisi olan ve Ensar adı verilen Müslümanlardan oluşan bir grupla Mekke asıllı, yani Mekke’den Medine’ye hicret etmiş, içlerinde Hz. Ebu Bekir’in de bulunduğu Muhacirun diye anılan ve yine Müslümanlardan oluşan diğer bir grup, kimin halife yani devlet başkanı olacağını görüşmek üzere bir araya geldiler, ayrıca, mezheplerin de ortaya çıkışında çok önemli olan bu meselenin görüşülmesi ve tartışmasına başladılar.

  Müzakere ve tartışma tabii sayılmak gerekirdi. Zira, Hz. Muhammed kendisinden sonra kimin halife, yani devlet başkanı olacağı hususunda sözle bir tayinde bulunmadığı gibi, yazılı herhangi bir vasiyette de bulunmamıştı. Kur’an’da bu hususta herhangi bir hükme yer verilmediğinden meselenin çözümü, yukarıda belirttiğimiz iki grubun anlaşma yoluyla varacakları karara bağlıydı. Görüşmelerin sonunda ki hayli tartışmalı geçmiştir Hz. Ebu Bekir halife (devlet başkanı) seçildi. Kendisine biat edildi. Hazreti Ali, müzakere ve tartışmalar cereyan ettiği sırada Hz. Peygamber’in cenazesinin defin hazırlıkları ve defni işiyle meşgul bulunduğundan biat etmekte, yani bağlılığını bildirmekte gecikti. Bununla beraber, bir süre sonra gelip biat teşrifatını yerine getirdi, Hz. Ebu Bekir’in, Hz. Peygamberin emaneti saydığı halifeliği gereğince ve başarı ile yürütmesi için elinden gelen her türlü yardımdan da geri kalmadı.

  Son halife Abdülmecid’e, Büyük Millet Meclisi’nin gönderdiği bir heyetin de hazır bulunmasıyla Topkapı Sarayı’ndaki Hırkai Şerif dairesinde biat edilmiş, Fatih Camii’nde de hutbe okunmuştur. Bu vesileyle halife Abdülmecid İslam alemine hitab eden bir beyanname yayınlamış, kendisini seçen Büyük Millet Meclisi’ne teşekkürlerini bildirmiştir.

  Bundan sonra olaylar hızlanıyor, 1924 yılının 29 Şubat günü son halife Abdülmecid son cuma selamlığına çıkıyordu.

  Aynı yılın 3 Mart Pazartesi günü Büyük Millet Meclisi yayınladığı 341 sayılı kanunun birinci maddesinde: hilafet mülga edilmiş denilmektedir. Aynı kanun mucibince Osmanlı hanedanının Türk topraklarından ihraçına da karar verilmiştir. Abdülmecid’in hilafeti 1922-19 Kasım Pazar gününden itibaren 1 yıl, 3 ay, 14 gün sürmüştür. Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılı 20 Şubat Cuma günü hilafeti almasından hilafetin kaldırılmasına kadar, Osmanlı hanedanı tam 407 yıl bir gün hilafet makamında bulunmuştur. Abdülmecid bu sülaleden 29. halifedir.
 2. Acil

  Hilafet Tarihi ve Osmanlıya Geçişi ve Kaldırılması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder