+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Duraklama döneminin nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Duraklama döneminin nedenleri
  duraklama döneminin nedenleri nelerdir

  • Siyasal üstünlük yitiriliyor, askeri üstünlük devam ediyor.
  • Osmanlı padişahlarının savaşlara Serdar-ı Ekrem unvanı ile katılmaları geleneği sona eriyor.
  • Kardeş katli kanunu uygulanıyor, Ekber ve Erşed uygulaması başladı.
  • Şehzadeler için Sancak Beyi uygulaması kaldırıldı.
  • Devletin bütün kurumlarında bozulmalar başladı.
  • Askeri üstünlüğün sürmesi ve savaşların kazanılmasına rağmen ganimetler azaldı
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Askeri teşkilatın, Toprak sisteminin, Topluluk düzeninin, Osmanlının kozmopolit yapısının, Eğitimin, Ekonominin, Merkezi yönetimin bozulması nedeni yüzünden duraklamaya neden oldu. İmparatorluk değişik ırk, din, dil, ve kültürde olan milletlerden meydana gelmiştir.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Osmanlıda Duraklamanın İç Nedenleri

  1579 Sokullu’nun ölümünden, 1699 Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasına kadar geçen sürede devletin ilerlemesinin yavaşladığı ve güç kaybına uğradığı döneme DURAKLAMA DÖNEMİ denir.
  İÇ NEDENLER:
  1)Toplum yapısının bozulması, Avrupa'daki altının çoğalmasıyla Akçenin değer kaybetmesi.
  2) Askeri teşkilatın bozulması.
  3) İlmiyenin bozulması.
  4) Maliyenin bozulması.
  5) Devlet idaresinin bozulması.
  DIŞ NEDENLER:
  1) Devletin doğal sınırlarına ulaşması
  2) Avrupa'da merkezi krallıkların kurulması.
  3) Avrupa'da Rönesans ve Reform sonucu bilim ve tekniğin gelişmesi.
  4) Avrupa'nın coğrafi keşiflerle zenginleşmesi
  5) Coğrafi keşifler sonucu Osmanlı ticaret gelirlerinin azalması.

+ Yorum Gönder