+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda XIII. Yüzyılın Başlarında Anadolu 'nun Genel Durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  XIII. Yüzyılın Başlarında Anadolu 'nun Genel Durumu
  XIII. YÜZYILIN BAŞLARINDA ANADOLU'NUN GENEL DURUMU


  Anadolu Selçukluları, Moğollarla yaptıkları Kö-sedağ Savaşı'nı kaybetmiş ve yıkılma süreci içine girmişti. Anadolu Moğol istilasına uğramış, Moğollar Anadolu'yu tahrip etmişti. Özellikle Batı Anadolu'da yaşayan Türkmenler bu dönemde bağımsız hâle gelmişler ve beylikler kurmuşlardı. Yani Türk siyasi birliği parçalanmıştı.

  Batı Anadolu'daki bu Türkmen beyliklerinin yanı sıra Anadolu'da başka siyasi güçler de vardı. Marmara Bölgesi'nde gücünü ve otoritesini kaybederek batıya çekilen Bizans İmparatorluğu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon Rum - Pontus İmparatorluğu (IV. Haçlı seferi sırasında kurulmuştu), Anadolu'nun iç kesimlerinde Moğol İlhanlılar, Güneydoğu Anadolu'da Memlükler hüküm sürmekteydi. Ayrıca Karadeniz kıyılarında Cenevizlilere, Akdeniz ve Ege kıyılarında ise Venediklilere ait ticaret kolonileri bulunmaktaydı. Yani Anadolu'da siyasi bir birlik olmadığı gibi pek çok farklı kültürün temsilcileri yer almaktaydı. Latin kültürünü temsil eden Venedik-Cenevizliler, Helen kültürünü temsil eden Bizans, Trabzon Rum-Pontus İmparatorluğu ve diğer taraftan da Türkler. Bu dönemde Anadolu'da yaşayan Rum, Ermeni, Gürcü gibi çeşitli etnik unsurlar artık azınlık hâline gelmişlerdi. Bunun nedeni de Anadolu'ya yapılan Türkmen göçlerinin yoğun olmasıydı. Artık Anadolu bir Türk yurdu hâline gelmişti. 2. Acil

  XIII. Yüzyılın Başlarında Anadolu 'nun Genel Durumu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder