+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda III. Yüzyılın Başlarında Balkanların Genel Durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  III. Yüzyılın Başlarında Balkanların Genel Durumu
  III. YÜZYILIN SONLARINDA BALKANLARIN GENEL DURUMU


  Anadolu'da olduğu gibi Balkanlar'da da siyasi bir bütünlük yoktu. Slav kökenli Balkan ulusları arasında büyük bir siyasi bir rekabet vardı. Bizans İmparatorluğu ile Balkan devletleri arasında da mücadeleler olmaktaydı. Bu dönemde Bizans'ın dışında kalan Balkanlar'da Sırp, Bulgar ve Macar Kralları, Eflak-Boğdan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk Beylikleri ve Mora Despotluğu bulunmaktaydı. Batıdaki Macar Krallığı hariç bütün devlet ve beylikler Ortodoks mezhebine mensuptu. Balkanlar'da Bogomil adı verilen yeni bir tarikat ortaya çıkarak etkili olmaya çalışıyordu.

  Ayrıca Asya'nın kuzey kesimlerinde, Kafkasya'da ve Karadeniz'in kuzeyinde Rus Knezliği (Prensliği) hüküm sürmekte ve bölgede yaşayan Türkleri egemenliği altına almaktaydı. 2. Acil

  III. Yüzyılın Başlarında Balkanların Genel Durumu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder