+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıların Büyümesini Sağlayan Faktörler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlıların Büyümesini Sağlayan Faktörler Nelerdir
  OSMANLILARIN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER

  • Kendinden önceki Türk devletlerine nazaran daha merkezîyetçi bir yönetim anlayışına sahip olmaları. Özellikle Orta Asya Türk Devletleri'nde hükümdar ölmeden önce ülke topraklarını oğulları arasında paylaştı-rırdı. Osmanlı Devleti bu sistemi uygulamayarak devletin uzun süre siyasi hayatta kalmasını sağlamıştır.

  • Anadolu'nun siyasi bir istikrara ihtiyaç duyması.

  • Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu ve Balkanlar'da hâkimiyetinin büyük bir kısmını kaybetmesi. Bizans devlet adamlarının halka iyi davranmaması.

  • Doğudan gelen Türkmen göçlerinin yoğunluğu. Anadolu'nun batısında kurulan bu beyliğe yapılan göçlerin sonunda nüfusun kalabalıklaşması, askerî gücün artması.

  • Diğer beyliklerin kendi aralarında yaptıkları mücadelelere katılmamaları. Böylece doğu sınırlarını güvence altına almış olan Osmanlılar, Bizans içlerine ilerleme fırsatı bulmuşlardır.

  • Balkanlar'daki Sırp ve Bulgar Krallıkla-rı'ndan gelen baskı neticesinde Bizans'ın Batı sınırıyla uğraşıyor olması.

  • Devlet yöneticilerinin izlediği olumlu politika. Hoşgörüyü devlet politikası hâline getiren Osmanlılar fethettiği toprakları sömürme-mişlerdir. O topraklara hizmet götürülmüş ve böylece fetihler kalıcı hâle getirilmiştir.

  • Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu Mevlevilik, Bektaşilik, Ahilik gibi kurumların ve Tımar sisteminin fetihlere yansıyan olumlu sonuçları

  • Fetih politikası. 2. Acil

  Osmanlıların Büyümesini Sağlayan Faktörler Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder