+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda I. Osman Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  I. Osman Hakkında Bilgi
  I. OSMAN (1299-1324)


  Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılında ölümü üzerine Kayıların başına Osman Bey geçmiştir. Aşiret olarak Söğüt - Domaniç dolaylarında yaşayan Kayı-lar önceleri Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uç beyliği görüntüsündeydi. Ancak bu yıllarda bile beylik iç ve dış işlerinde büyük oranda serbestliğe sahipti. 1291'de Karacahisar'ı alarak burayı beyliğe merkez yapan Osman Bey'e Selçuklu sultanı tarafından bağımsızlık sembolleri olarak nitelendirilen tuğ, alem, altın kılıç gibi armağanlar gönderilmiştir. 1298'de Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü fetheden Osman Bey, 1299'da merkez Bilecik olmak j» üzere bağımsızlığını ilan etmiştir.


  Osman Bey genç yaşta olmasına rağmen Bira zans İmparatorluğu'na karşı çok olumlu bir politi-ka izlemiştir. Batı sınırındaki karışıklıklarla uğraşan c Bizans Anadolu'yla fazla ilgilenemiyordu. Tekfur * adı verilen Rum beylerinin Anadolu halkına iyi davranmaması ve ağır vergiler alması halkı Bizans'tan uzaklaştırmaktaydı. Osman Bey bu durumu iyi değerlendirerek bu toprakları yavaş yavaş Bizans'tan almaya başlamıştır. Ayrıca Ahi Lideri Şeyh Edeba-li'nin kızıyla evlenerek Türkmenler üzerinde büyük etkisi olan Ahilerin de desteğini kazanmıştır.


  1300'de Yundhisar ve Yenişehir'i de fetheden Osman Bey İzmit'i baskı altına almıştı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru harekete geçerek Osmanlılar üzerine kuvvet göndermiştir. Sonuçta Bizans ile Osmanlılar arasında 1302'de Koyunhisar Savaşı meydana gelmiştir. Bizans'la yapılan ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı'ndan sonra Mudanya'ya sahip olan Osmanlılar böylece Bursa'nın üç tarafını kuşatmış oluyordu. Osman Bey'in son yıllardaki seferlerinde oğlu Orhan Bey orduyu komuta etmekteydi. Osman Bey, Bursa kuşatması sırasında ölünce kuşatmayı oğlu sürdürmüştür.


  1326 yılında ölen Osman Bey, Osmanlıları aşi-retlikten bağımsız uç beyliği hâline getirmişti. Ayrıca ilk Osmanlı parasını da Osman Bey bastırmıştır. Diğer Anadolu Türk Beylikleriyle, Selçuklularla ve İlhanlılarla iyi geçinmeye çalışan Osman Bey üstün bir teşkilatçı özelliğe sahipti. 2. Acil

  I. Osman Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder