+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda I. Bayezıd Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  I. Bayezıd Hakkında Bilgi
  I. BAYEZID (Yıldırım 1389 - 1402)


  I. Murat'ın I. Kosova Savaşı sırasında şehid olması üzerine yerine Yıldırım Bayezıd geçmiştir. Yıldırım Bayezıd dönemi Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biridir.

  Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe ve Hami-doğulları beyliklerinin yanı sıra kuzeyde Candaro-ğullan ve doğuda Kadı Burhaneddin beylikleri Osmanlıya bağlanmıştır. Böylece Anadolu'daki Türk beylikleri ilk kez bu dönemde sistemli bir şekilde Osmanlı siyasi birliği altına alınmaya başlamıştı.Osmanlıların batıdaki gelişmelerini yakından takip eden Karamanoğulları Osmanlı topraklarına saldırınca Karamanlılar üzerine sefere çıkılmıştır.
  Yapılan savaşı Osmanlılar kazanmış ve Konya, Karaman, Niğde gibi Karamanlı şehirleri Osmanlılara katılmıştır.

  Böylece Karamanlılar Toroslar'ın güneyine çekilmeye başlamışlardır. Böylece Yıldırım Bayezıd Anadolu'nun büyük bir kesiminde Türk Birli-ği'ni sağlamış oluyordu.

  Osmanlı Tarihi'nde ilk İstanbul Kuşatması'nı yapan Yıldırım Bayezıd'dır. 1391'de İstanbul'u kuşatmış ancak Karamanoğullarının tutumu, Timur'un Anadolu'ya girmesi ve Balkanlar'daki gelişmeler yüzünden başarılı olamamıştır. Anadolu Hisarı bu dönemde, kuşatma sırasında Bizans'a gelebilecek yardımları engellemek için yapılmıştır. 2. Acil

  I. Bayezıd Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder