+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda I. Mehmet Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  I. Mehmet Hakkında Bilgi
  I. MEHMET (Çelebi Mehmet 1413-1421)

  Mehmet, isa, Musa ve Süleyman Çelebiler arasında yapılan taht kavgasında kardeşlerini yenilgiye uğratan Çelebi Mehmet, 1413'de tek başına tahta çıkmıştır. Barışa dayalı dış siyasetin yanı sıra iç siyasette de Anadolu Türk siyasi birliğini yeniden sağlamaya çalışan Çelebi Mehmet büyük oranda başarılı olmuştur.

  Anadolu'daki Gelişmeler
  İzmir dolaylarında hüküm süren Aydınoğulları Beyliği üzerine yürüyen Çelebi Mehmet, İzmir'i bu beylikten almıştır. Fetret Devri'nde yaşanan kargaşadan yaralanan Karamanoğulları, Osmanlılara ait toprakların bir bölümünü ele geçirmişti. Bundan dolayı Karamanoğulları üzerine sefere çıkılarak Akşehir, Beyşehir, Seydişehir dolayları Osmanlı topraklarına katılmıştır.

  Çelebi Mehmet Karadeniz bölgesine de seferler düzenleyerek Samsun'u Candaroğulları'ndan almıştır. Böylece Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devleti ile sınır komşusu olunmuştur.

  Çelebi Mehmet bu çalışmalarıyla Osmanlıların 2. kurucusu olmuştur. Anadolu Türk siyasi birliğinin yeniden sağlanması yolundaki engelleri de birer birer ortadan kaldırmıştır. Çelebi Mehmet'in Anadolu'da başarılı çalışmalar yapmasında Timur'un ölümü önemli yer tutmaktadır.

  Şeyh Bedrettin Ayaklanması (1420)
  Edirne'de doğan Şeyh Bedrettin çok iyi bir eğitimden geçmişti. Devrin en önemli ilim mer- kezlerinde çalışmış, tasavvuf üzerine kendine has düşünceler ileri sürmüştü. Ancak, bu düşünceleri İslamiyet'le çelişmekteydi. Mesela; ölümden sonra yeni bir hayatın varlığına inanmıyordu. Bütün yaşa-^ nanların dünyada kalacağını savunuyordu. Ayrıca bütün malın ve mülkün ortak kullanıma verilmesi- ni amaçlıyordu. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için halkı kışkırtan Şeyh Bedrettin yakalanarak öldürülmüştür.

  I. Mehmet'in kardeşlerinden Mustafa Çelebi Anadolu'ya gelerek tahta çıkmaya çalışmıştı. Bizans'tan da yardım gören Mustafa Çelebi'yi Rumeli beyleri de destekliyordu. Bunun üzerine Çelebi Mehmet kardeşi üzerine yürüyerek Selanik'e kaçmasını sağlamıştır.

  Balkanlar'daki Gelişmeler
  Balkanlar'daki Türk nüfusunu arttırmayı amaçlayan Çelebi Mehmet, Filibe ve Arnavutluk dolaylarına Türkmenleri yerleştirmiştir.

  Venediklilerle Deniz Savaşları (1416)
  Akdeniz'de hâkimiyet kurmuş olan Venedikliler deniz ticaret kolonisi kurmakta ustaydılar. Çanakkale'yi de ele geçirmek için çalışan Venedikliler Osmanlı ticaret gemilerine saldırınca Çalı Bey komutasındaki Osmanlı donanması Marmara'ya açılmıştır. Ancak yapılan bu ilk deniz savaşında Venediklilere yenilmiştir. Bizans'ın arabuluculuğu ile Venedikliler Çanakkale'den uzaklaştırılmıştır. 2. Acil

  I. Mehmet Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder