+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Otlukbeli Savaşı Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Otlukbeli Savaşı Hakkında Yazı
  Otlukbeli Savaşı (1473)


  Karamanlı beyi Pir Ahmet, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığınmış ve onu Fatih'e karşı kışkırtmıştır. Sonuçta Osmanlılar ve Akkoyunlular arasında Otlukbeli Savaşı meydana gelmişti. Savaşı kazanan Osmanlılar, Avrupa'nın doğudaki en büyük bağlaşığı olan Akkoyunluları yıkılışa itmiştir. 1502'de Şii Safevi Devleti'nin kuruluşuyla Akkoyunlular yıkılmıştır.

  Balkanlar'daki İlerlemeler
  Daha önceden I. Kosova Savaşı ile Osmanlıya bağlanan, 1444 Edlme-Segedin Antlaşması ile yeniden bağımsızlığını kazanan Sırbistan 1458'de bağlı devlet olmaktan çıkarılıp Osmanlı toprağı hâline getirilmiştir. Macarların elinde bulunan ve Orta Avrupa'nın en önemli kalelerinden biri olan Belgrad kuşatılmış ancak alınamamıştır.

  1460'da Mora halkının yardım isteği üzerine sefere çıkan Fatih, Mora Despotluklarına son vermiştir. Bu başarıda despotların kendi aralarındaki mücadelelerin de etkisi vardır.
  1462'de Osmanlıya ödemesi gereken vergiyi ödemeyen Eflak üzerine sefere çıkılmış, Kazıklı Voyvoda ağır bir yenilgiye uğratılarak Eflak, Osmanlıya bağlı beylik hâline getirilmiştir.

  Osmanlı - Venedik savaşlarından faydalanmaya çalışan Boğdan üzerine sefere çıkılmış, Boğ-dan da (Romanya) Osmanlıya bağlı beylik hâline getirilmiştir (1470). II. Murat döneminde Osmanlıya bağlanan Arnavutluk, Osmanlıya karşı Macarlarla ve Venediklilerle iş birliği yapınca Osmanlı ordusu Arnavutluk üzerine yürüyerek Kroya ve İşkod-ra Kaleleri de dâhil olmak üzere bu toprakları Osmanlı hâkimiyetine almıştır (1479). 2. Acil

  Otlukbeli Savaşı Hakkında Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder