+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Cem Sultan Olayı İle İlgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Cem Sultan Olayı İle İlgili Bilgi
  Cem Sultan Olayı (1481 - 1494)

  Fatih öldüğünde iki oğlu vardı: Karaman Sancakbeyi Cem ve Amasya Sancakbeyi Bayezıd. Fatih'in Kanunnamesi'nde verasetle ilgili bir hüküm bulunmamakla beraber padişaha kardeşlerini öldürebilirle hakkını veriyordu. Bunun üzerine çabuk davranarak tahta çıkan Bayezıd ile Cem arasında bir mücadele başlamıştır. Devşirme asıllı devlet adamları Bayezıd'ı, Türkmen asıllı devlet adamları Cem'i destekleyince Osmanlıda Devşirme - Türkmen çekişmesi de başlamış oluyordu.Cem, Bursa'yı ele geçirerek burada adına hutbe okutmuş ve para bastırmıştır.

  Ülke topraklarını Bayezıd'la paylaşmak istemiş ancak bunu Baye-zıd'a kabul ettirememiştir. Cem ile Bayezıd arasında Yenişehir yakınlarında yapılan savaşı Bayezıd kazanınca; Cem önce Konya'ya, oradan da Mısır'daki Memlüklere sığınmıştır. Böylece Osmanlı tahtındaki bu kavga yabancı devletlerin çıkarlarının önem kazandığı siyasi bir nitelik kazanmıştır. Cem Olayı sırasında Karamanoğulları harekete geçerek beyliği yeniden canlandırmak için girişimlerde bulunmuş ve hatta bu konuda Cem'in yardımını dahi almışlardır. Ancak Anadolu'ya gelen Cem ile Bayezıd arasındaki savaşı yine Bayezıd kazanınca Cem 1482'de Rodos'a kaçmıştır. Bayezıd her yıl düzenli olarak Saint - Jean Şövalyeleri'ne para ödeyeceğini bildirerek serbest bırakılmamasını istemiştir. Bu durum Avrupalıları harekete geçirerek Cem'i Osmanlıya karşı bir koz olarak kullanmaya itmiştir. Birçok ülkede dolaştırıldıktan sonra son olarak Pa-pa'nın ve Fransa Krah'nın yanında bulunan Cem, 1494'de zehirlenerek ölmüştür. Ölümüne kadar Osmanlılar ve Avrupalılar arasında pazarlık konusu olmuş, devletin siyasi alanda yerinde saymasına neden olmuştur.

  İspanya'daki son İslam Devleti olan Ben-i' Ahmer'in Hıristiyan saldırıları karşısında II. Baye-zıd'tan yardım istemesi üzerine Kemal Reis komutasındaki donanma İspanya'ya gönderilmiş, buradaki Müslümanlarla birlikte Yahudiler de İstanbul'a ve Kuzey Afrika'ya kaçırılmıştır. II. Bayezıd, Cem Olayı yüzünden etkili bir yardımda bulunamamıştır. 2. Acil

  Cem Sultan Olayı İle İlgili Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder