+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Hint Deniz Seferleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Hint Deniz Seferleri
  Hint Deniz Seferleri (1538 - 1553)

  Bu yıllarda Venediklilerin denizlerdeki üstünlüğü İspanyollara ve Portekizlilere geçmişti. Özellikle Coğrafi Keşiflerde ön planda bulunan Portekizliler, Amerika'yı ve Afrika'nın bilinmeyen yerlerini keşfetmişlerdi. Ümit Burnu'nu dolanarak Hindistan'a ulaşan Portekizliler Osmanlının çıkarlarını zedelemeye başlamışlardı.

  Müslüman tüccarların faaliyetlerini engelleyen Portekizliler böylece Hint Okyanusu ticaretini ele geçirmişlerdir. Bu gelişme üzerine bölgede yaşayan Müslümanlar "Halife" sıfatıyla Kanuni'den yardım İsteyince 15 yıl aralıklarla devam edecek olan Hint Deniz Seferleri başlatılmıştır. Kanuni'nin bu seferleri düzenlemedeki amacı hem Müslümanlara yardım etmek hem de Baharat Yolu'nun güvenliğini sağlamaktı.

  Piri Reis, Murat Reis ve Şeydi Ali Reis gibi ünlü denizcilerin komutasındaki Osmanlı donanmaları Hint Okyanusu'na 4 sefer düzenlemişlerdir. Ancak hiçbirinde amaçlanan sonuca ulaşamamışlardır. Bunun sebebi seferlerin öneminin tam olarak anla şılamaması, bölgedeki Müslümanların bütünleşe-memeleri ve Akdeniz şartlarındakl Osmanlı gemi lerinin okyanusa uyum sağlayamamasıdır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sonuçta;

  • Yemen ve Habeşistan Osmanlıya bağlanmıştır.
  • Kızıldeniz Osmanlı egemenliğine girmiştir.

  Ayrıca bu seferler sırasında savaştan kaçtığı için Piri Reis idam edilmiştir. Seferler için yapılan masraflar Osmanlı ekonomisini yıpratmıştır.
  Hint Okyanusu'nda hâkimiyet kuran Portekizliler Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını zedeleyen ilk sömürgeci devlet olmuştur. Bunun nedeni de Akdeniz limanlarının Coğrafi Keşifler yüzünden önem kaybetmesidir. 2. Acil

  Hint Deniz Seferleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder