+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Lehistan İlişkileri İle İlgili Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Lehistan İlişkileri İle İlgili Yazı
  Osmanlı - Lehistan İlişkileri

  Orta Avrupa'nın güçlü devletlerinden biri oları Lehistan Krallığı (Polonya) ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler II. Bayezıd zamanında başlamıştır.

  Küçük çapta sınır anlaşmazlıklarına dayalı bu İlk savaşlarda Osmanlının karşısında duramayacağını anlayan Lehistan, Yükselme Devrinde Osmanlıdan uzak durmuştur.
  XVI. yüzyılın sonlarına doğru Lehistan kralı ölünce, veliahdı bulunmadığından bu ülke Avusturya, Almanya, Rusya, Fransa ve isveç arasında hâkimiyet kurma mücadelesine sahne olmuştur. Bu devletlerin herbiri kendi hanedanlarından birinin Lehistan tahtına oturmasını istemiştir. Lehistan'daki bu taht kavgalarını Osmanlının çıkarlarına göre şekillendiren Sokullu; Avusturya, Almanya ve Rusya'ya karşı Orta Avrupa'da bir müttefik edinmek amacıyla harekete geçmiştir. Osmanlı - Fransız kadim dostluğuna güvenen Sokullu, Fransız asilzadesi Henry'nin Lehistan tahtına çıkmasını sağlamıştır. Böylece 1575'de Lehistan Osmanlı himayesine alınmıştır. Ancak kısa bir süre sonra Fransa tahtının boşalması üzerine Fransa'ya kral olmak için Lehistan ile olan ipleri koparma noktasına getirmiştir. Bunun üzerine Sokullu'nun sağlığında Lehistan'la imzalanan antlaşmaya göre;

  • Lehler Osmanlı Devleti adına Kırım Hanlı-ğı'na haraç ödeyeceklerdir.
  • Kırım hanları Lehistan topraklarına saldırmayacaktır.

  Böylece Lehistan Krallığı tıpkı Kırım Hanlığı gibi Rusların yayılmacı emellerine karşı Osmanlıları kazanmıştır. Ancak bu durum 1587'de Lehistan'ın tekrar bağımsızlığını kazanmasıyla sona ermiştir.

  Duraklama Devrindeki Osmanlı - Lehistan savaşlarının temel sebebi, Lehlerin Avusturyalılarla iş birliği yapması ve Osmanlının iç işlerine karışmasıdır. Bu dönem savaşları II. Osman ve IV. Mehmet zamanlarında olmuştur. 2. Acil

  Osmanlı Lehistan İlişkileri İle İlgili Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı lehistan ilişkileri özeti