+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1683 -1699 Savaşları Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  1683 -1699 Savaşları Kısaca
  1683 -1699 Savaşları

  II. Viyana Bozgunu'nun ardından Osmanlıya karşı oluşan Kutsal İttifak devletleriyle 16 yıl boyunca 4 cephede birden şiddetli savaşlar olmuştur. Bu savaşlar sırasnda Avusturyalılar Budin dolaylarına, Lehistanlılar Ukrayna ve Podolya'ya, Venedikliler Mora ve Dalmaçya'ya, Ruslar ise Azak Kalesi'ne saldırmıştır. Zor durumda kalan Osmanlı orduları II. Ahmet zamanında Salankamen Sava-şı'nı (1691) ve II. Mustafa zamanında ise Zenta Savaşı'nı (1697) kaybetmiştir. Bunun üzerine yeni sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa İngiltere ve Hollanda'nın arabuluculuğu ile barış istemiştir. 2. Acil

  1683 -1699 Savaşları Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder