+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Prut Savaşı ve Prut Antlaşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Prut Savaşı ve Prut Antlaşması
  Prut Savaşı ve Prut Antlaşması (1710-1711)

  XVII. yüzyılın sonlarında "sıcak denizlere inme" politikasını uygulamaya koyan Rusya'nın bu idealini gerçekleştirmek için iki seçeneği vardı:
  • Osmanlılarla savaşarak Karadeniz'de ve ardından Boğazlar yoluyla Akdeniz'de egemenlik kurmak
  • İsveçlilerle savaşarak Baltık Denizi vasıtasıyla Atlas Okyanusu'na açılmak

  1700 istanbul Antlaşması ile Azak Kalesi'ni ele geçiren Ruslar Karadeniz'e inme imkânı bulmuşlardır. Aynı yıllarda batıya yönelerek Baltık Denizi egemenliği için isveçlilerle mücadeleye başlamışlardır.

  1709 Paltova Savaşı'nda İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ı yenilgiye uğratan Ruslar, Şarl'ın Osmanlıya sığınmasını sağlamışlardı. İsveçli mültecileri (sığınmacı) takip eden Rus ordusunun Osmanlı topraklarına saldırması, İsveç Kralı ve Kırım Ha-nı'nın Rus yayılmacılığına karşı Osmanlıyı uyarması ve Osmanlının 1700 İstanbul Antlaşması'yla Rusya'ya vermek zorunda kaldığı Azak dolaylarını geri almak istemesi üzerine savaş yanlısı devlet adamlarının isteğiyle sadrazamlığa getirilmiş olan Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Prut Seferini başlatmıştır (1710).

  Prut Nehri civarında Rusları kuşatma altına alan Osmanlı ordusu Ruslara ağır kayıplar verdir-miştir. Çar Deli Petro'nun orduları imha edilmek üzereyken ilerleyen yıllarda Çariçe olacak olan Katerina'nın barış teklifi Baltacı tarafından kabul edilmiştir. Osmanlı orduları üstün durumdayken bu teklifin kabul edilmesinde Baltacı'nın Yeniçerilere güvenmemesi ve Rusya'ya müttefiklerinden yardım gelmesi tehlikesi etkili olmuştur.
  Sonuçta Osmanlı ordularının elinde bulunduğu askerî avantajlara göre oldukça yumuşak bir antlaşma olan Prut Antlaşması imzalanmıştır.

  Buna göre;
  • Azak kalesi Osmanlılara verilecek,
  • Sınırdaki Rus kaleleri yıkılacak,
  • Ruslar, Kırım Hanlığı'nın ve Lehistan'ın iç işlerine karışmayacak,
  • Ruslar, İstanbul'da elçi bulunduramayacak,
  • isveç Kralı ülkesine geri dönebilecektir.

  UYARI
  Böylece 1700 İstanbul Antlaşması'yla Ruslara verilen yerler ve haklar geri alınmış olunuyordu. Bu durum Osmanlı Devleti'ni Karlofça'yla toprak verdiği devletlerle savaşmak konusunda cesaretledirecektir
 2. Acil

  Prut Savaşı ve Prut Antlaşması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder