+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1740 Kapitülasyonları Hakkında Kısaca Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  1740 Kapitülasyonları Hakkında Kısaca Yazı
  1740 Kapitülasyonları

  Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Avrupa siyase tinde Fransa'yla ortak hareket etmekteydi. Örne ğin Lehistan Veraset Sorunu'nda Avusturya - Rus iş birliğine karşı Osmanlı - Fransız dostluğu daha etkili olmuştu. 1739'da imzalanan Belgrad Antlaşmaları'nda arabuluculuk yapan Fransa'yla ilişkileri daha da artırmak isteyen I. Mahmut, İstanbul'a ge len Fransız elçisi Marki dö Vilnöv ile yaptığı görüş melerin adından, Kanuni zamanında Fransızlarla yapılan Kapitülasyon Antlaşması'nın son madde sini iptal etmiştir. Böylelikle kapitülasyonlar Fran sızlar için sürekli hâle gelmiştir 2. Acil

  1740 Kapitülasyonları Hakkında Kısaca Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


1740 kapitülasyonları,  1740 kapitülasyonları hakkında bilgi,  1740 kapit,  1740 kapitulasyonlarinin ozelligi,  1740 yılında kapitulasyonlara ne oldu,  1740 kapitülasyonları hangi özelliğiyle daha önce verilen kapitülasyonlardan ayrılmaktadır