+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Küçük Kaynarca Antlaşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Küçük Kaynarca Antlaşması
  Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

  Rusya ile 1768'den beri devam eden ve yenilgilerin sıklaştığı savaşlar sırasında son olarak Osmanlı ordusunun Kozluca'da yenilmesi ve ordu karargahı olan Şumnu'da yaklaşık 12 bin kadar asker kalması barış istenmesini zorunlu kılmıştır. Ruslar ise barış görüşmelerine başlamak için Kılburun, Kerç ve Yeni Kalelerinin kendilerine verilmesini şart koşmuşlardır. Sonuçta 28 maddeden oluşan antlaşma Küçük Kaynarca'da imzalanmıştır. Buna göre;
  • Kırım (bölgedeki Kırım, Bucak, Kuban ve Yedi-San aşiretleri) bağımsız olacaktır.
  • Kırım halkı hanlarını Cengiz Han'ın sülalesinden seçme hakkına sahip olacaktır.
  • Kırım halkı din ve mezhep işlerinde Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır.
  • Rusya ve Osmanlı Devletleri Kırım'da asker ve memur bulunduramayacaktır.
  • Kılburun Kalesi ile Kerç ve Yeni kaleleri Rusya'ya bırakacaktır.
  • Azak kalesi Rusya'da kalacaktır.
  • Özi ve Aksu Nehirleri arasındaki küçük ve büyük Kabartay ülkeleri Rusya'ya kalacaktır.
  • Rusya, Gürcistan'daki askerleri geri çekecek ve bu ülkenin iç işlerine karışmayacaktır.
  • Rusya, Kili ve Akkerman kaleleri de dâhil olmak üzere bütün Baserabya'yı geri verecektir.
  • Rusya, Eflak ve Boğdan'dan çekilecektir.
  • Bunlara karşılık Osmanlı Devleti Eflak-Boğ-dan ve Baserabya'da genel af ilan edecek, onlara dinî bakımdan tam bir özgürlük tanıyacak, kiliselere ve şahıslara ait olup müsadere edilen arazileri geri verecek ve vergi toplanmasında kolaylık sağlayacaktır.
  • Osmanlı Devleti, Hıristiyanlık dininin geleneklerini ve kiliselerini koruyacak ve Rusya'nın elçilerine kiliseler ve görevlileri hakkında tavsiyede bulunma hakkı tanıyacaktır.
  • Osmanlı Devleti, Rus rahiplerine ve vatandaşlarına Kudüs ve etrafındaki kutsal mekanları vergi ödemeden serbestçe ziyaret etmeleri iznini verecektir.
  • Beyoğlu'nda bir Rus kilisesi inşa edilecektir.
  • Her iki devlet de kendi topraklarını çeviren denizlerde serbest ticaret yapabilecektir.
  • Osmanlı Devleti tarafından Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Boğazlar'da ticaret yapmak konusunda İngiltere ve Fransa'ya verilmiş olan izin (kapitülasyon) Rusya'ya da verilecektir.
  • Rusya, Osmanlı ülkesinde ihtiyaç duyduğu yerlerde konsolosluk açabilecektir.
  • Osmanlı Devleti tarafından, bütün senetlerde ve mektuplarda Rusya İmparatoriçesi için "Rusyalıların padişahı" deyimi kullanılacaktır.
  • Rusya, İstanbul'da daimi bir elçi bulundurabilecektir.
  • Osmanlı Devleti Rusya'ya üç yıl boyunca yıllık 5 bin kese akçe savaş tazminatı ödeyecektir.

  Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ilk kez halkı Müslüman ve Türk olan bir bölgeyi (Kırım'ı) kaybetmiştir. Ancak üçüncü madde; bölge halkıyla dinsel ve kültürel bağların sürdürülmesini sağlamıştır. 9, 10, 11 ve 12. maddelere göre Rusya, Osmanlı sınırları içindeki Ortodoksların ve Eflak-Boğdan ve Baserabya'nın himaye hakkını ele geçirmiştir. Böylelikle Osmanlının iç işlerine karışma imkânına da kavuşmuştur. 15. ve 16. maddeler Karadeniz'deki Osmanlı üstünlüğünü sona erdirmiştir. 18. ve 20. maddeler ise Osmanlı Devleti'ni dünyanın 1. devleti olmaktan çıkarmış, 4. devleti hâline getirmiştir. Rusya'nın ise yükselişi bu antlaşma ile başlamıştır.

  Ruslar, Küçük Kaynarca Antlaşması'nda verdikleri sözü tutmayarak askerlerini Kırım'dan çekmemişlerdir. Bu duruma Rus hayranı Şahin Gi-ray'ın Kırım tahtına oturması da eklenince yeniden savaş ihtimali ortaya çıkmıştır. Ancak devreye giren Fransa, Osmanlıyı ikna ederek Rusya'yla an-laştırmıştır 2. Acil

  Küçük Kaynarca Antlaşması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder